Запис звуку

У деяких випадках програмісту можуть знадобитися специфічні звуки або музичні фрагменти, які не представлені на диску комп’ютера у вигляді WAV-файлу. В цьому випадку виникає задача створення, або, як кажуть, записи WAV-файлу.

Найбільш просто отримати уявлення потрібного звукового фрагмента у вигляді WAV-файлу можна за допомогою що входить до складу Windows програми Звукозапис. Програма Звукозапис, вид її діалогового вікна приведений на рис. 11.8, запускається з головного меню Windows за допомогою команди Пуск | програми | стандартні | Розваги | Звукозапис.

Рис. 11.8. Діалогове вікно програми Звукозапис

Джерелом звуку для програми Звукозапис може бути мікрофон, аудіо-CD або будь-яке інше підключений до лінійного входу звукової плати комп’ютера пристрій, наприклад аудіомагнітофон. Крім того, можливо мікшування (змішання) звуків різних джерел.

Створюється WAV-файл наступним чином. Спочатку потрібно визначити джерело (або джерела) звуку. Щоб це зробити, треба відкрити Регулятор гучності (для цього треба клацнути на що знаходиться на панелі завдань зображенні динаміка і з меню, що вибрати команду Регулятор гучності) і з меню Параметри вибрати команду Властивості. Потім у вікні Властивості (рис. 11.9) вибрати перемикач Запис і в списку відображаються регулятори гучності встановити прапорці, відповідні тим пристроїв, сигнал з яких потрібно записати. Після клацання на кнопці ОК на екрані з’являється вікно Рівень записи (рис. 11.10), використовуючи яке, можна управляти рівнем сигналу (гучністю) кожного джерела звуку в загальному звуці і величиною загального, сумарного сигналу, що надходить на вхід програми Звукозапис. Величина сигналу задається переміщенням движків відповідних регуляторів. Слід звернути увагу на те, що движки регуляторів групи Рівень доступні тільки під час процесу запису звуку. На цьому підготовчі дії закінчуються. Тепер можна приступити безпосередньо до запису звуку.

Рис. 11.9. Діалогове вікно Властивості

Рис. 11.10. Діалогове вікно Рівень записи дозволяє управляти записуваним сигналом

Щоб записати музичний або мовної фрагмент, треба запустити програму Звукозапис, активізувати діалогове вікно Рівень, вибрати пристрій-джерело звуку, ініціювати процес звучання (якщо запис здійснюється, наприклад з CD) і в потрібний момент часу клацнути на кнопці Запис.

Під час запису в діалогових вікнах можна спостерігати зміну сигналу на виході мікшера (індикатор Гучність діалогового вікна Рівень) і на вході програми записи. На рис. 11.11 в якості прикладу наведено вигляд діалогового вікна Звукозапис під час запису звуку.

Рис. 11.11. Діалогове вікно Звукозапис під час запису

Для зупинки процесу записи слід клацнути на кнопці Стоп.

Зберігається записаний фрагмент в файлі звичайним способом, тобто. е. вибором з меню Файл команди Зберегти або Зберегти як. При виборі команди Зберегти як можна вибрати формат, в якому буде збережений записаний звук.

Існує кілька форматів звукових файлів. Зокрема, можливе збереження звуку з різних якістю як стерео, так і моно. Тут слід розуміти, що чим вище якість записи, тим більше місця на диску комп’ютера потрібно для зберігання відповідного WAV-файлу. Вважається, що для мови прийнятним є формат 22050 Гц, 8 біт, моно , а музики –  44100 Гц, 16 біт, моно  або  44100 Гц, 16 біт, стерео.