Вивід в вікно повідомлення

Вікна повідомлень використовуються для залучення уваги користувача. За допомогою вікна повідомлення програма може, наприклад, проінформувати про помилку в вихідних даних або запросити підтвердження виконання незворотною операції, наприклад, видалення файлу.

Вивести на екран вікно з повідомленням можна за допомогою процедури ShowMessage або функції MessageDlg.

Процедура ShowMessage виводить на екран вікно з текстом і командної кнопкою ОК.

У загальному вигляді інструкція виклику процедури ShowMessage виглядає так:

ShowMessage (Повідомлення);

де повідомлення – текст, який буде виведений у вікні.

На рис. 1.7 наведено вид вікна повідомлення, отриманого в результаті виконання інструкції:

ShowMessage ( ‘Введіть вага в фунтах. ‘);

Рис. 1.7. Приклад вікна повідомлення

Слід звернути увагу на те, що в заголовку вікна повідомлення, що виводиться процедурою ShowMessage, зазначено назва програми, з якою задається на вкладці Application вікна Project Options. Якщо назва додатка не задано, то в заголовку буде ім’я виконуваного файлу.

Функція MessageDig більш універсальна. Вона дозволяє помістити у вікно з повідомленням один зі стандартних значків, наприклад & quot; Увага & quot ;, задати кількість і тип командних кнопок і визначити, яку з кнопок натиснув користувач. На рис. 1.8 приведено вікно, виведене в результаті виконання інструкції

r: = MessageDlg ( ‘Файл ‘+ FName +’ буде видалений. ‘, MtWarning, [mbOk, mbCancel], 0);

Рис. 1.8. Приклад вікна повідомлення

Значення функції MessageDlg – число, перевіривши значення якого, можна визначити, вибором який командної кнопки був завершений діалог.

У загальному вигляді звернення до функції MessageDig виглядає так:

Вибір: = MessageDlg ( Повідомлення, Тип, Кнопки, КонтекстСправкі)

де:

  • Повідомлення – текст повідомлення;
  • Тип – тип повідомлення. Повідомлення може бути інформаційним, який попереджає або повідомленням про критичну помилку. Кожному типу повідомлення відповідає певний значок. Тип повідомлення задається іменованою константою (табл. 1.8);

Кнопки – список кнопок, відображаються у вікні повідомлення. Список може складатися з декількох розділених комами іменованих констант (табл. 1.9). Весь список полягає в квадратні дужки.

Таблиця 1.8. Константи функції MessageDlg

Константа Тип повідомлення Значок
mtWarning Увага
mtError Помилка
mt Information Інформація
mtConfirmation Підтвердження
mtCustom Звичайна Без значка

Таблиця 1.9. Константи функції MessageDlg

Константа Кнопка Константа Кнопка
mbYes Yes mb Abort Abort
mbNo No mbRetry Retry
mbOK OK mblgnore Ignore
mbCancel Cancel mbAll All
mbHelp Help

Наприклад, для того щоб у вікні повідомлення з’явилися кнопки ОК і Cancel, список Кнопки повинен бути таким:

[mbOK, mbCancel]

Крім наведених констант можна використовувати константи: mbokcancel, mbYesNoCancel і mbAbortRetryIgnore. Ці константи визначають найбільш часто використовувані в діалогових вікнах комбінації командних кнопок.
Контекст довідки – параметр, що визначає розділ довідкової системи, який з’явиться на екрані, якщо користувач натисне клавішу  F1. Якщо висновок довідки не передбачено, то значення параметра Контекст довідки має дорівнювати нулю.

Значення, що повертається функцією MessageDig (табл. 1.10), дозволяє визначити, яка з командних кнопок була натиснута користувачем.

Таблиця 1.10. Значення функції MessageDlg

Значення функції MessageDig Діалог завершено натисканням кнопки
mrAbort Abort
mrYes Yes
mrOk Ok
mrRetry Retry
mrNo No
mrCancel Cancel
mrIgnore Ignore
mrAll All