Вивід в поле діалогового вікна

Частина діалогового вікна, призначена для виведення інформації, називається полем виведення, або полем мітки. Поле виведення – це компонент Label.

Вміст поля виведення визначається значенням властивості Caption. Змінити значення властивості Caption, як і більшості властивостей інших компонентів, можна як під час розробки форми додатка, так і під час роботи програми.

Для того щоб під час роботи програми змінити вміст поля виведення, наприклад, вивести в поле результат роботи програми, потрібно привласнити властивості нового значення.

На рис. 1.9 зображено діалогове вікно програми перерахунку ваги з фунтів в кілограми. вікно містить два компонента Label. Компонент Label1 забезпечує висновок інформаційного повідомлення, компонент Label2 – висновок результату роботи програми.

Рис. 1.9. Поле Label2 призначене для виведення результату роботи програми

Властивість Caption символьного типу. Тому для того, щоб під час роботи програми вивести в поле мітки числове значення, потрібно перетворити число в рядок, наприклад, При за допомогою фуекціі FloatToStr або IntToStr.

Нижче як приклад приведена інструкція з програми перерахунку ваги з фунтів в кілограми, яка використовується для виведення результату розрахунку.

Label2.Caption: = FloatToStr (kg) + 'кг';