Використання редактора Microsoft Word

Спочатку потрібно набрати текст розділів довідки (кожен розділ в окремому файлі). заголовки розділів і підрозділів потрібно оформити одним із стилів Тема. Заголовки розділів, як правило, оформляють стилем Заголовок1, підрозділів – Заголовок2.
Наступне, що треба зробити, – вставити закладки в ті точки документа, в які передбачаються переходи з інших частин документа. Щоб вставити в документ закладку, потрібно встановити курсор в точку тексту, в якій повинна бути закладка, з меню Вставка вибрати команду Закладка і в полі Ім’я закладки діалогового вікна Закладка (рис. 14.8) ввести ім’я закладки.

Рис. 14.8. Додавання закладки

Ім’я закладки повинне відображати суть передбачуваного переходу до закладки, вміст що позначається фрагмента тексту. В імені закладки пробіл використовувати не можна. Замість пробілу можна поставити символ підкреслення. Заголовки, оформлені стилем Тема, позначати закладками не треба. Таким чином, якщо в створюваній довідковій системі передбачаються переходи тільки до заголовків розділів довідкової інформації, закладки допускається не вставляти. Після цього можна приступити до розстановки гіперпосилань.
Щоб вставити в документ посилання на закладку або заголовок, який знаходиться в цьому ж документі, треба виділити фрагмент тексту (слово або фразу), який повинен бути гіперпосиланням, з меню Вставка вибрати команду Гіперпосилання, у вікні Додавання гіперпосилання (рис. 14.9) спочатку клацнути на кнопці Зв’язати з місцем в цьому документі, потім – вибрати закладку або заголовок, до якого повинен бути виконаний перехід.

Рис. 14.9. Вибір точки документа для переходу за посиланням

Якщо потрібно вставити в документ посилання на розділ довідки, який знаходиться в іншому файлі, то в діалоговому вікні Додавання гіперпосилання потрібно клацнути на кнопці Файл і в який з’явився стандартному вікні вибрати ім’я потрібного HTML-файлу.
Після того як в документ будуть поміщені всі необхідні гіперпосилання, документ потрібно зберегти в HTML-форматі.