Використання HTML Help Workshop

Підготувати HTML-файл можна і за допомогою HTML-редактора, що входить до складу HTML Help Workshop. Однак для цього треба знати хоча б основи HTML – мови гіпертекстової розмітки (далі наведені короткі відомості про HTML, яких достатньо для того, щоб створити цілком пристойну довідкову систему).
Щоб створити HTML-файл, треба запустити HTML Help Workshop, з меню File вибрати команду New | HTML File і у вікні HTML Title задати назву розділу довідки, текст якого буде перебувати в створюваному файлі.
Після клацання на кнопці ОК стає доступним вікно HTML-редактора, в якому знаходиться шаблон HTML-документа. У цьому вікні, після рядка BODY , можна набирати текст.