Видалення компонента

Іноді виникає необхідність видалити компонент з пакета. Зробити це можна за допомогою редактора пакету компонентів.

Для того щоб запустити редактор пакету компонентів, треба з меню Component вибрати команду Install Packages, в діалоговому вікні Project Options (рис. 16.11) зі списку Design packages вибрати потрібний пакет і натиснути кнопку Edit.

Рис. 16.11. Вибір пакету для редагування

У вікні Confirm (рис. 16.12) у відповідь на запит: cancel this dialog box and open … (Скасувати цей діалог і відкрити пакет …) треба натиснути кнопку Yes.

Рис. 16.12. Діалогове вікно Confirm

В результаті відкривається вікно редактора пакета Package (рис. 16.13), в якому в списку Contains (Вміст) перераховані компоненти пакета.

Рис. 16.13. Вікно редактора пакету

Для того щоб видалити компонент з пакета, необхідно натиснути кнопку Remove. У діалоговому вікні Remove From Project (рис. 16.14) слід вибрати видаляється компонент і натиснути кнопку ОК.

Рис. 16.14. Вибір компонента, що видаляється з пакета

Після видалення компонента з пакета потрібно обов’язково виконати перекомпіляцію пакета. Для цього необхідно у вікні редактора пакету натиснути кнопку Compile. Після перекомпіляції пакета Delphi інформує про те, що віддалений компонент більше не зареєстрований (Рис. 16.15).

Рис. 16.15. Інформаційне повідомлення про те, що компонент більше недоступний

Після перекомпіляції пакету необхідно закрити вікно редактора пакета і у вікні, підтвердити збереження змін в пакеті, з якого був вилучений компонент.