Вибір

Вибір в точці розгалуження алгоритму чергового кроку програми може бути реалізований за допомогою інструкцій if і case. Інструкція if дозволяє вибрати один з двох можливих варіантів, інструкція case – один з декількох.