Введення з вікна введення

Вікно введення – це стандартне діалогове вікно, яке з’являється на екрані в результаті виклику функції inputBox. Значення функції inputBox – рядок, яку ввів користувач.

У загальному вигляді інструкція введення даних з використанням функції inputBox виглядає так:

Змінна: = InputBox (Тема, Підказка, Значення);

де:

  • Змінна – змінна строкового типу, значення якої повинно бути отримано від користувача;
  • Заголовок – текст заголовка вікна введення; П підказка – текст поясняющего повідомлення;
  • Значення – текст, який буде перебувати в полі введення, коли вікно введення з’явиться на екрані.

Нижче як приклад приведена інструкція, використовуючи яку можна отримати вихідні дані для програми перерахунку ваги з фунтів в кілограми. Вікно введення, відповідне цій інструкції, наведено на рис. 1.5.

 

s: = InputBox ( 'фунти-кілограми', 'Введіть вага в фунтах ',' 0 ');

Рис. 1.5. Приклад вікна введення

Якщо під час роботи програми користувач введе рядок і клацне на кнопці ОК, то значенням функції inputBox буде введений рядок. Якщо буде зроблений клацання на кнопці Cancel, то значенням функції буде рядок, передана функції в якості параметра значення.

Слід ще раз звернути увагу на те, що значення функції inputBox строкового (string) типу. Тому якщо програмі треба отримати число, то введений рядок повинна бути перетворена в число за допомогою відповідної функції перетворення. Наприклад, фрагмент програми перерахунку ваги з фунтів в кілограми, який би введення вихідних даних з вікна введення, може виглядати так:

 

s : = InputBox ( 'фунти-кілограми 1 ,' Введіть вагу в фунтах ',' '); funt: = StrToFloat (s);