Введення і висновок записів в файл

Записи можна зберігати у файлі. Для того щоб програма могла зберегти значення змінної-запису в файлі або ввести його з файлу, необхідно оголосити файл, вказавши в якості типу його компонентів тип “запис”. Наприклад, інструкції

type

ТРеrson = record

f_riame: string [20];

l_name: string [20];

address: string [50]; end; var

f: file of TPerson;

оголошують файл, компонентами якого є записи типу TPerson.

Процес роботи з файлом записів практично нічим не відрізняється від процесу роботи зі звичайним файлом. Спочатку треба оголосити файлову змінну і за допомогою процедури Assign зв’язати цю змінну з конкретним файлом. Потім потрібно відкрити файл (для читання, записи або поновлення). Після цього можна прочитати запис з файлу або записати запис в файл.