Категорія «Типи даних, що визначаються»

Інструкція with

Інструкція with дозволяє використовувати в тексті програми імена полів без вказівки імені змінної-запису. У загальному вигляді інструкція with виглядає наступним чином: with Ім’я do begin (Інструкції програми} end; де: ім’я – ім’я змінної-запису; with – зарезервоване слово мови Delphi, що означає, що далі, до слова end, при зверненні до полів запису ім’я, ім’я запису можна …

Оголошення записи

Як будь-який тип, створюваний програмістом, тип “запис” повинен бути оголошений в розділі type. В Загалом вигляді оголошення типу “запис” виглядає так: Ім’я = record Поле_1: Тіп_1; Поле_2 : Тіп_2; Поле_К: Тіп_К; end; де: Ім’я – ім’я типу “запис”; record – зарезервоване слово мови Delphi, що означає, що далі йде оголошення компонентів (полів) записи; поле_i і …

Запис

У практиці програмування досить часто доводиться мати справу з даними, які природним чином складаються з інших даних. Наприклад, відомості про учня містять прізвище, ім’я, батькові, число, місяць і рік народження, домашня адреса та інші дані. для уявлення подібної інформації в мові Delphi використовується структура, яка носить назву запис (record). З одного боку, запис можна розглядати …

Інтервальний тип

Інтервальний тип є відрізком або частиною іншого типу, званого базовим. В якості базового зазвичай використовують цілий тип даних (integer). При оголошенні інтервального типу вказуються нижня і верхня межі інтервалу, т. е. найменше та найбільше значення, яке може приймати змінна оголошується типу. У загальному вигляді оголошення інтервального типу виглядає так: Тип = НіжняяГраніца..ВерхняяГраніца; де: Тип – …

Перераховуються тип

Визначити перераховується тип – це значить перелічити всі значення, які може приймати змінна, що відноситься до даного типу. У загальному вигляді оголошення перераховується типу виглядає так: Тип = (значення1, Значення2, … Значення i) де: тип – ім’я перераховується типу даних; Значення i – символьна константа, визначальна одне зі значень, що може приймати змінна типу Тип. …

Типи даних, що визначаються програмістом.

До цього моменту в програмах використовувалися стандартні типи даних: integer, Real, Char, string і Boolean. Разом з тим, мова Delphi дозволяє програмісту визначити свій власний тип даних, а потім дані цього типу використовувати в програмі. Оголошує програмістом новий тип даних базується на стандартних типах або на типах, створених програмістом раніше. Тип, певний програмістом, може бути …