Категорія «Типи даних, що визначаються»

Видалення елемента зі списку

Для того щоб видалити вузол, необхідно скоригувати значення покажчика вузла, який знаходиться перед видаляється вузлом (рис. 8.12). Рис. 8.12. Видалення елемента зі списку Оскільки вузол є динамічної змінної, то після виключення вузла зі списку він займає пам’ять повинна бути звільнена. Звільнення динамічної пам’яті, або, як іноді кажуть,”знищення змінної” виконується викликом процедури dispose. У процедури dispose …

Додавання елемента в список

Додавання елемента в список виконується шляхом коригування покажчиків. Для того щоб додати елемент в упорядкований список, потрібно спочатку знайти елемент, після якого потрібно вставити новий. Потім слід скорегувати покажчики. покажчик нового елемента потрібно встановити на той елемент, на який вказує елемент, після якого додається новий. Покажчик елемента, після якого додається новий елемент, встановити на цей …

Упорядкований список

Як правило, списки впорядковані. Порядок проходження елементів в списку визначається вмістом одного з полів. Наприклад, список з інформацією про людей зазвичай впорядкований по полю, який містить прізвища.

Списки

Покажчики та динамічні змінні дозволяють створювати складні динамічні структури даних, такі як списки і дерева. Список можна зобразити графічно (рис. 8.6). Рис. 8.6. Графічне зображення списку Кожен елемент списку (Вузол) являє собою запис, що складається з двох частин. Перша частина – інформаційна. Друга частина відповідає за зв’язок з наступним і, можливо, з попереднім елементом списку. …

Динамічні змінні

Динамічної змінної називається змінна, пам’ять для якої виділяється під час роботи програми. Виділення пам’яті для динамічної змінної здійснюється викликом процедури new. У процедури new один параметр – покажчик на змінну того типу, пам’ять для якої треба виділити. Наприклад, якщо р є покажчиком на тип real, то в результаті виконання процедури new (p); буде виділена пам’ять …

Покажчики

Зазвичай змінна зберігає деякі дані. Однак крім звичайних, існують змінні, які посилаються за всіма іншими змінними. Такі змінні називаються вказівниками. Покажчик – це змінна, значенням якої є адреса іншої змінної або структури даних. Графічно покажчик може бути зображений так, як на рис. 8.5. Рис. 8.5. Змінна-вказівник Покажчик, як і будь-яка інша змінна програми, повинен бути …

Динамічні структури даних

До цього моменту ми працювали тільки з даними, що мають статичну, незмінну під час виконання програми, структуру. Під час роботи програми могли змінюватися тільки значення змінних, в той час як кількість змінних завжди залишалося постійним (Звідси і назва – статичні структури). Це не завжди зручно. Наприклад, в програмі, призначеної для введення та обробки даних про …

Читання записи з файлу

Розглянемо програму, демонструє процес читання і обробки записів файлу. Програма Читання записів з файлу, діалогове вікно якої представлено на рис. 8.4, а текст – в лістингу 8.2, відкриває файл, сформований програмою Додавання запису в файл, і, в залежності від того, який з перемикачів всі або вибрати – встановлений, виводить список медалей, виграних відповідно представниками всіх …

Висновок запису в файл

Розглянемо програму, яка записує в файл введені користувачем дані про результати змагань, формуючи, таким чином, просту базу даних. Вихідні дані вводяться в поля діалогового вікна (рис. 8.1) і зберігаються в файлі, компонентами якого є записи типу TMedal. Рис. 8.1. Вікно програми Додавання запису в файл Для введення прізвища спортсмена застосовується поле редагування (компонент Edit). Для …

Введення і висновок записів в файл

Записи можна зберігати у файлі. Для того щоб програма могла зберегти значення змінної-запису в файлі або ввести його з файлу, необхідно оголосити файл, вказавши в якості типу його компонентів тип “запис”. Наприклад, інструкції type ТРеrson = record f_riame: string [20]; l_name: string [20]; address: string [50]; end; var f: file of TPerson; оголошують файл, компонентами …