Цикли

Алгоритми вирішення багатьох задач є циклічними, т. е. для досягнення результату певна послідовність дій повинна бути виконана кілька разів.

Наприклад, програма контролю знань виводить питання, приймає відповідь, додає оцінку за відповідь до сумі балів, потім повторює цю дію ще і ще раз, і так до тих пір, поки випробуваний не відповість на всі питання.

Інший приклад. для того щоб знайти прізвище людини в списку, треба перевірити перше прізвище списку, потім другу, третю і т. д. до тих пір, поки не буде знайдено потрібну прізвище або не буде досягнутий кінець списку.

Алгоритм, в якому є послідовність операцій (група інструкцій), яка повинна бути виконана кілька разів, називається циклічним, а сама послідовність операцій іменується циклом.

У програмі цикл може бути реалізований за допомогою інструкцій for, while  і repeat.