Трасування програми

Під час роботи програми її інструкції виконуються одна за одною зі швидкістю роботи процесора комп’ютера. При цьому програміст не може визначити, яка інструкція виконується в даний момент, і, отже, визначити, чи відповідає реальний порядок виконання інструкцій розробленим ним алгоритмом.

У разі неправильної роботи програми необхідно бачити реальний порядок виконання інструкцій. це можна зробити, виконавши трасування програми. Трасування – це процес виконання програми по кроках (step-by-step), інструкція за інструкцією. Під час трасування програміст дає команду: виконати чергову інструкцію програми.

Delphi забезпечує два режими трасування: без заходу в процедуру (Step over) та з заходом в процедуру (Trace into). Режим трасування без заходу в процедуру виконує трасування тільки головною процедури, при цьому трасування підпрограм не виконується, вся підпрограма виконується за один крок. У режимі трасування з заходом в процедуру виконується трасування всієї програми, т. е. по кроках виконується не тільки головна програма, але і всі підпрограми.

Для того щоб почати трасування, необхідно з меню Run вибрати команду Step over або Trace into. У результаті у вікні редактора коду буде виділена перша інструкція програми. Для того щоб виконати виділену інструкцію, необхідно з меню Run вибрати команду Step over (натиснути клавішу  F8 ) або Trace into (натиснути клавішу  F7 ). Після виконання інструкції буде виділена наступна. Таким чином, вибираючи потрібну команду з меню Run, можна виконати трасування програми.

Активізувати і виконати трасування можна за допомогою функціональної клавіатури. Команді Step over відповідає клавіша F8 , а команді Trace into – клавіша  F7 .

В будь-який момент часу можна завершити трасування і продовжити виконання програми в реальному темпі. Для цього треба з меню Run вибрати команду Run.

При необхідності виконати трасування частини програми слід встановити курсор на інструкцію програми, з якої треба почати трасування, і з меню Run вибрати команду Run to cursor або натиснути клавішу F4 . Потім, натискаючи клавішу  F7 або клавішу F8 , виконати трасування потрібного фрагмента програми.

Під час трасування можна спостерігати не тільки порядок виконання інструкцій програми, але і значення змінних. Про те, як це зробити, розповідається в одному з наступних розділів.