Створення псевдоніма

Ім’я користувача бази даних створюється за допомогою що входить в Delphi утиліти BDE Administrator, яка запускається з Windows вибором з меню Програми | Borland Delphi 7 команди BDE Administrator.

Вид діалогового вікна BDE Administrator після запуску наведено на рис. 17.2

Рис. 17.2. вікно BDE Administrator

У лівій частині вікна, на вкладці Databases, перераховані псевдоніми, зареєстровані на даному комп’ютері. Для того щоб створити новий псевдонім, необхідно з меню Object вибрати команду New. Потім в діалоговому вікні New Database Alias  (Новий псевдонім бази даних) зі списку Database Driver Name, в якому перераховані зареєстровані в системі драйвери доступу до баз даних, потрібно вибрати драйвер для створюваної бази даних (рис. 17.3), т. е. фактично вибрати тип створюваної бази даних.

При створенні псевдоніма за замовчуванням пропонується драйвер STANDARD (default driver), який забезпечує доступ до таблиць у форматі Paradox.

Рис. 17.3. Діалогове вікно New Database Alias

Після вибору драйвера і клацання на кнопці ОК в список псевдонімів буде додано новий елемент (рис. 17.4).

Рис. 17.4. Реєстрація нового псевдоніма

Після цього потрібно змінити автоматично створене адміністратором ім’я псевдоніма і задати шлях до файлів бази даних, для якої створюється псевдонім.
Ім’я псевдоніма можна змінити звичайним для Windows способом: натиснути правою кнопкою миші на імені псевдоніма (на вкладці Databases), в контекстному меню вибрати команду Rename (Перейменувати) і в діалоговому вікні ввести нове ім’я.
Шлях до файлів бази даних можна ввести на вкладці Definition в поле Path з клавіатури або скористатися стандартним діалоговим вікном Select Directory (Вибір каталогу), яке відкривається клацанням на кнопці з трьома крапками, що знаходиться в кінці поля Path.
Як приклад на рис. 17.5 наведено вид, вікна BDE Administrator після створення псевдоніма Peterburg для бази даних  “Архітектурні пам’ятники Санкт-Петербурга”.
Для того щоб створений псевдонім був зареєстрований в файлі конфігурації (Idapi.cfg), необхідно в меню Object вибрати команду Apply (Застосувати). У діалоговому вікні Confirm слід підтвердити необхідність збереження змін в файлі конфігурації.

Рис. 17.5. Результат створення псевдоніма