Створення консольного застосування

Створюється консольне додаток наступним чином. Спочатку потрібно з меню File вибрати команду New | Other Application, потім на вкладці New діалогового вікна New Items вибрати тип створюваного додатка – Console Application. У результаті цих дій на екрані з’явиться вікно Projectl.dpr, в якому знаходиться шаблон головної процедури консольного застосування. В цьому вікні можна набирати інструкції програми.

Рис. 4.1. Шаблон головною процедури консольного застосування

Починається консольне додаток інструкцією program, за якою слідує ім’я програми. спочатку воно збігається з ім’ям проекту < за замовчуванням >. У момент збереження проекту воно буде автоматично замінено на ім’я, під яким програміст збереже проект.
Слід звернути увагу на те, що консольний додаток створюється в Windows, а виконується як програма DOS. В DOS використовується
кодування ASCII, а в Windows – ANSI, літери російського алфавіту в яких мають різні коди. Це призводить до тому, що замість повідомлень російською мовою консольний додаток виводить < абракадабру >. Тому консольні додатки повинні виводити повідомлення англійською, що ні завжди зручно.
Проблему виведення повідомлень російською мовою консольними додатками можна вирішити, розробивши функцію перекодування ANSI-рядки в рядок ASCII. Якщо цю функцію назвати RUS, то інструкція виведення повідомлення російською мовою може виглядати, наприклад, так:
writeln (Rus ( ‘У лукогморья дуб зелений ‘)).
У лістингу 4.1 приведений приклад програми, яка запитує у користувача вага в фунтах, перераховує його в кілограми і виводить результат на екран. Для виведення повідомлень використовується функція RUS, яка перетворює рядок символів в кодуванні ANSI в рядок символів в кодуванні ASCII.

Лістинг 4.1. Перерахунок ваги з фунтів в кілограми (консольний додаток)

program funt2kg; {$ APPTYPE CONSOLE}

// Функція Rus перетворює ANSI-рядок в ASCII-рядок
function Rus (mes : string): string;

// В ANSI російські літери кодуються числами від 192 до 255,

// в ASCII - від 128 до 175 (А..Яа..п) і від 224 до 239 (р..я).

var

i: integer; // номер оброблюваного символу
begin

for i: = 1 to length (mes) do case mes [i] of

'A' -. 'N' :
mes [i] : = Chr (Ord (mes [i]) - 64); 'Р' .. 'я':
mes [i] .: = Chr (Ord (mes [i]) -16);
end;

rus : = Mes; end;

// основна програма
var

f: real; // вагу в фунтах

w: real; // вагу в грамах

k: integer; // кількість кілограмів

g: integer; // кількість грамів

// w = f * 0,4095 = k * 1000 + g
begin

writeln (Rus ( 'фунти-кілограми'));

writeln (Rus ( 'Введіть вага в фунтах і натисніть "Enter"  '));

write ( '- >');

readln (f);

w : = F * 409.5; // один фунт - це 409,5 гр.
if w >; 1000 then begin

k: = Trunc (w / 1000); g: = Round (w - k * 1000);
end else

begin k: = 0;

g: = Round (w) ; end;
write (f: 4: 2, Rus ( 'ф. -це'));
if k > = 1 then write (k, Rus ( 'кг.'));
writeln (g, Rus ( 'rp.')};

write (Rus ( 'Для завершення натисніть "Enter" ')); readln;
end.

Починається текст програми рядком {$ APPTYPE CONSOLE}, яка, хоча і схожа на коментар, таким не є, т. к. відразу за відкриває дужкою слід знак грошової одиниці. Ця директива призначена для компілятора. Дотримуючись її вказівкам, компілятор генерує виконувану програму як консольний додаток.
Компіляція консольного додатки виконується звичайним способом, тобто. е. вибором з меню Project команди Compile.
Після успішної компіляції програма може бути запущена вибором з меню Run команди Run. При запуску консольного застосування на екрані з’являється стандартне вікно DOS-програми. На рис. 4.2 приведений вид DOS-вікна, в якому працює консольний додаток, створене в Delphi.
Процес збереження проекту консольного застосування стандартний. В результаті вибору з меню File команди Save на екрані з’являється діалогове вікно Save Project, в якому потрібно ввести ім’я проекту.

Рис. 4.2. DOS-вікно, в якому працює консольний додаток