Створення файлу довідки

Після того як створені HTML-файли довідкової інформації, в яких можна побачити всі необхідні для навігації по довідкової системі гіперпосилання, можна приступити до безпосереднього створення довідкової системи.
Після запуску HTML Help Workshop треба з меню File вибрати команду New / Project і у вікні New Project – Destination ввести ім’я файлу проекту довідкової системи. Після клацання на кнопці Далі в цьому і наступному вікні, вікно HTML Help Workshop

Перше, що треба зробити – сформувати розділ [FILES], який повинен включати імена HTML-файлів, містять довідкову інформацію по розділах. Щоб додати в розділ [FILES] ім’я файлу, треба клацнути на кнопці Add / Remove topic files, потім, в який з’явився діалоговому вікні Topic Files – на кнопці Add і в який з’явився стандартному діалоговому вікні Відкрити вибрати HTML-файл розділу довідки. Якщо довідкова інформація розподілена по декількох файлах, то операцію додавання потрібно повторити кілька разів. Після того як в діалоговому вікні Topic Files будуть перераховані всі необхідні для створення довідкової інформації HTML-файли, потрібно клацнути на кнопці ОК. В результаті цих дій у файлі проекту з’явиться розділ [FILES], в якому будуть перераховані HTML-файли, які використовуються для створення довідкової системи.

Наступне, що треба зробити – поставити головне (стартовий) розділ і заголовок вікна, в якому буде виводитися довідкова інформація. Текст заголовка і ім’я файлу головного розділу вводяться відповідно в поля Title і Default file вкладки General діалогового вікна Options , яке з’являється в результаті клацання на кнопці Change project options.
Якщо для навігації по довідкової системі передбачається використовувати вкладку Зміст, то треба створити файл контексту. Щоб це зробити, потрібно клацнути на вкладці Contents, підтвердити створення нового файлу контексту і задати ім’я файлу контексту, в за який можна використовувати ім’я проекту. В результаті стане доступною вкладка Contents , в яку потрібно ввести зміст – назви розділів довідкової системи.
Зміст довідкової системи прийнято зображати у вигляді ієрархічного списку. Елементи верхнього рівня відповідають розділам, а підлеглі їм елементи – підрозділам і темам.

Щоб у вкладку Contents додати елемент, відповідний розділу довідкової системи, потрібно клацнути на кнопці Insert a heading, в поле Entry title діалогового вікна Table of Contents Entry ввести назву розділу і клацнути на кнопці Add. На екрані з’явиться вікно Path or URL . В поле HTML titles цього вікна бу дуть перераховані назви розділів (заголовки HTML-файлів) довідкової інформації, яка знаходиться у включених в проект файлах (імена цих файлів вказані в розділі [FILES] вкладки Project). Якщо замість назви розділу довідкової інформації буде вказано ім’я файлу, то це означає, що в цьому файлі немає тега”TITLE “. Вибравши (по заголовку або по імені) потрібний файл потрібно клацнути на кнопці ОК. В результаті перерахованих вище дій у вкладці Contents з’явиться рядок з назвою розділу довідкової інформації.
Якщо потрібно змінити значок, відповідний доданому розділу, то слід клацнути на кнопці Edit selection і, використовуючи список Image index вкладки Advanced вікна Table of Contents, вибрати потрібний значок (зазвичай поруч з назвою розділу або підрозділу зображена книжка).

Підрозділ додається точно так же, як і розділ, але після того як підрозділ буде доданий, потрібно клацнути на кнопці Move selection right. У результаті чого рівень заголовка знизиться, т. е. розділ стане підрозділом.
Елементи змісту, відповідні темам довідкової інформації, додаються аналогічним чином, але процес починається клацанням на кнопці Insert a page.

Іноді виникає необхідність змінити порядок проходження елементів списку змісту або рівень ієрархії елемента списку. Зробити це можна за допомогою командних кнопок, на яких зображені стрілки. Кнопки Move selection up і Move selection down переміщають виділений елемент списку, відповідно, вгору і вниз. Кнопка Move selection right переміщує виділений елемент вправо, т. Е. Робить його підлеглим попередньому елементу списку. Кнопка Move selection left виводить елемент з підпорядкованості попереднього пункту.