Створення анімації

Процес створення файлу анімації (AVI-файла) розглянемо на прикладі. Нехай треба створити анімацію, яка відтворює процес малювання ескізу Дельфійського храму (остаточний вигляд малюнка представлений на рис. 11.13, кілька кадрів анімації – на рис. 11.14).

Рис. 11.13. Ескіз Дельфійського храму

1

2

3

4

5

6

7

37

 

Рис. 11.14. Кадри анімації процесу малювання Дельфійського храму

Для вирішення поставленого завдання можна скористатися популярною програмою Macromedia Flash 5.

У Macromedia Flash анімація, яку так само досить часто називають роликом (Movie), складається з шарів. У найпростішому випадку ролик являє собою один єдиний шар (Layer). Шар – це послідовність кадрів (Frame), які в процесі відтворення анімації виводяться послідовно, один за іншим. Якщо ролик складається з декількох шарів, то кадри анімації виходять шляхом накладення кадрів одного шару на кадри іншого. Наприклад, один шар може містити зображення фону, на якому розгортається дію, а інший – зображення персонажів. Можливість формування зображення шляхом накладення шарів істотно полегшує процес створення анімації. Таким чином, щоб створити анімацію, потрібно розподілити зображення по шарах і для кожного шару створити кадри.

Після запуску Macromedia Flash на тлі головного вікна програми з’являється вікно Move1 (рис. 11.15), яке використовується для створення анімації. У верхній частині вікна, яка називається Timeline, відображена структура анімації, в нижній частині, яка називається робочою областю, знаходиться зображення поточного кадру вибраного шару. після запуску Macromedia Flash анімація складається з одного шару (Layer 1), який в свою чергу представляє один порожній (чистий) кадр.

Рис. 11.15. Вікно Movie на початку роботи над новою анімацією

Перед тим як приступити безпосередньо до створення кадрів анімації, потрібно задати загальні характеристики анімації (ролика): розмір кадрів і швидкість їх відтворення. Характеристики вводяться в поля діалогового вікна Movie Properties (рис. 11.16), яке з’являється в результаті вибору з меню Modify команди Movie. У поле Frame Rate потрібно ввести швидкість відтворення ролика, яка вимірюється в кадрах в секунду (fps – frame per second, кадрів в секунду), в поля Width і Height – ширину і висоту кадрів. У цьому ж вікні можна вибрати фон кадрів (список Background Color).

Рис. 11.16. Характеристики ролика відображаються у вікні Movie Properties

Після того, як встановлено характеристики ролика, можна приступити до створення кадрів анімації.

Перший кадр потрібно просто намалювати. Технологія дає змогу отримувати зображення Macromedia Flash звичайна, використовується стандартний набір інструментів: кість, олівець, пульверизатор, гумка і ін.

Щоб створити наступний кадр, потрібно з меню Insert вибрати команду Keyframe. У результаті в поточний шар буде додано кадр, в який буде скопійовано вміст попереднього кадру (так як в більшості випадків наступний кадр створюється шляхом зміни попереднього). Тепер можна намалювати другий кадр. Аналогічним чином створюються інші кадри анімації.

Іноді не потрібно, щоб новий кадр містив зображення попереднього, в цьому випадку замість команди Keyframe потрібно скористатися командою Blank Keyframe.

Якщо деяке зображення має залишатися статичним протягом часу, кратного висновку декількох кадрів, то замість того, щоб вставляти в шар кілька однакових кадрів (Keyframe), потрібно зробити кадр статичним. Якщо кадр, зображення якого повинно бути статичним, є останнім кадром ролика, то у вікні Timeline потрібно виділити кадр, до якого зображення повинне залишатися статичним, і з меню Insert вибрати команду Frame. Якщо кадр, зображення якого повинно бути статичним, не є останнім, то потрібно виділити цей кадр і кілька разів з меню Insert вибрати команду Frame.

Можна значно полегшити роботу зі створення анімації, якщо розділити зображення на основне і фонове, помістивши кожне в окремий шар (саме так надходять при створенні мультфільмів). Спочатку потрібно створити кадри шару фону так, як було описано вище. Потім, вибравши з меню Insert команду Layer, потрібно додати шар основного дії.

Слід звернути увагу, що всі дії по редагуванню зображення спрямовані на поточний кадр обраного шару. У списку шарів обраний шар виділений кольором, номер поточного кадру позначений маркером – червоним квадратиком.

Щоб виводиться анімація супроводжувалася звуком, потрібно спочатку зробити доступним відповідний звуковий файл. Для цього треба з меню File вибрати команду Import і додати в проект звуковий файл (рис. 11.17).

Рис. 11.17. Імпорт звукового файлу

Потім у вікні Timeline потрібно виділити кадр, при відображенні якого повинне початися відтворення звукового фрагмента, використовуючи діалогове вікно Sound (рис. 11.18), вибрати звуковий фрагмент і задати, якщо потрібно, параметри його відтворення. кількість повторів потрібно ввести в поле Loops, ефект, який використовується при відтворенні, можна вибрати зі списку Effect.

Як приклад на рис. 11.19 наведено вид вікна Timeline в кінці роботи над анімацією. анімація складається з двох шарів. Шар Layer 2 містить фон. Деталі фону з’являються поступово, протягом 9 кадрів. Після цього фон не змінюється, тому 9 кадр є статичним. Шар Layer 1 містить шар основного дії, яке починається після того, як буде виведений фон. Висновок анімації закінчується стандартним звуком TADA (Його тривалість дорівнює одній секунді). Початок відтворення звуку збігається з висновком останнього (49-го, якщо рахувати від початку ролика) кадру основного дії, тому цей кадр зроблений статичним протягом виведення наступних 12 кадрів (Швидкість виведення анімації – 12 кадрів в секунду). Зроблено це для того, щоб процес виведення анімації завершився одночасно із закінченням звукового сигналу.

Рис. 11.18. Діалогове вікно Sound

Рис. 11.19. Приклад анімації

Після того як ролик буде готовий, його треба зберегти. Робиться це звичайним чином, тобто вибором з меню File команди Save.

Для перетворення файлу з формату Macromedia Flash в AVI-формат потрібно з меню File вибрати команду Export Movie і задати ім’я файлу. Потім в діалоговому вікні Export Windows AVI (рис. 11.20) потрібно задати розмір кадру (поля Width і Height), зі списку Video Format вибрати формат, в якому буде записана відео частина ролика, а з поля Sound Format – формат звуку.

Рис. 11.20. вікно Export Windows AVI

Якщо встановлено перемикач Compress video, то після клацання на кнопці ОК з’явиться діалогове вікно, в якому можна буде вибрати один із стандартних методів стиснення відео. При виборі відео і звукового формату потрібно враховувати, що чим вищі вимоги будуть пред’явлені до якості запису звуку і зображення, тим більше місця на диску займе AVI-файл. Тут слід мати на увазі, що завищені вимоги не завжди виправдані.