Структура процедури

Процедура починається з заголовка, за яким слідують: П розділ оголошення констант;

  • розділ оголошення типів;
  • розділ оголошення змінних;
  • розділ інструкцій.

У загальному вигляді процедура виглядає так:

procedure Ім'я (СпісокПараметров);

const

// тут оголошення констант

type

// тут оголошення типів var

// тут оголошення змінних

begin

// тут інструкції програми

end;

Тема процедури складається з слова procedure, за яким слідує ім’я процедури, яке використовується для виклику процедури, активізації її виконання. Якщо у процедури є параметри, то вони вказуються після імені процедури, в дужках. Завершується заголовок процедури символом & quot; крапка з комою & quot ;.

Якщо в процедурі використовуються іменовані константи, то вони оголошуються в розділі оголошення констант, який починається словом const.

За розділом констант слід розділ оголошення типів, що починається словом type.
Після розділу оголошення типів йде розділ оголошення змінних, в якому оголошуються (перераховуються) всі змінні, використовувані в програмі. Розділ оголошення змінних починається словом var.

За розділом оголошення змінних розташований розділ інструкцій. Розділ інструкцій починається словом begin і закінчується словом end, за яким слід символ & quot; крапка з комою & quot ;. У розділі інструкцій містяться програмні інструкції процедури.

Нижче як приклад наведено фрагмент програми обчислення вартості покупки – процедура Summa.

procedure Summa;

var

cena: real; // ціна

kol: integer; // кількість

s: real; // сума

mes: string [255]; // повідомлення

begin

cena : = StrToFloat (Form1.Edit1.Text);

kol : = StrToInt (Form1.Edit2.Text);

s : = Cena * kol; if s & gt; 500 then

begin

s : = S * 0.9;

mes : = 'Надається знижка 10%'

+ # 13; end; mes: = mes + 'Вартість покупки:'

+ FloatToStrF (s, ffFixed, 4,2) + 'руб.';

Forml.Label3.Caption : = Mes; end;