Спостереження значень змінних

Під час налагодження, в Зокрема, при виконанні програми по кроках, досить часто буває корисно знати, чому дорівнює значення тієї чи іншої змінної. Усунення несправностей дозволяє спостерігати значення змінних програми.
Для того щоб під час виконання програми по кроках мати можливість контролювати значення змінної, потрібно додати ім’я цієї змінної в список спостережуваних елементів (Watch List). Для цього треба з меню Run вибрати команду Add Watch (Додати спостережуваний елемент) і в поле Expression діалогового вікна Watch Properties (рис. 13.7) ввести ім’я змінної.

Рис. 13.7. Додавання імені змінної в список Watch List

Рис. 13.8. Результат додавання імені змінної в список Watch List

В результаті в список Watch List, вміст якого відображається в діалоговому вікні Watch List (рис. 13.8), буде додано новий елемент. Так як змінні програми існують (І, отже, доступні) тільки у час виконання програми, то після імені змінної виводиться повідомлення: process not accessible (процес недоступний).
Як приклад на рис. 13.9 наведено вид вікна редактора коду і вікна Watch List під час покрокового виконання програми сортування масиву.

Рис. 13.9. Контроль значень змінних під час покрокового виконання програми

У вікні редактора коду стрілкою позначена інструкція, яка буде виконана на наступному кроці виконання програми (при натисканні клавіші F8  або при виборі команди Step Over з меню Run), в діалоговому вікні Watch List виведені значення змінних.
Існує ще один спосіб, що дозволяє перевірити значення змінної, не додаючи її ім’я в список Watch List. Полягає він в наступному. Після того як програма досягне точки зупину, в результаті чого відкриється вікно редактора коду, потрібно встановити курсор миші на імені змінної, значення якої треба перевірити. У вікні редактора коду з’явиться вікно підказки, в якому буде виведено значення змінної (рис. 13.10).
Щоб завершити процес покрокового виконання програми, потрібно з меню Run вибрати команду Program Reset.

Рис. 13.10. Контроль значення змінної без додавання імені в список Watch List