Сортування масиву

Під сортуванням масиву мається на увазі процес перестановки елементів масиву, метою якого є розміщення елементів масиву в певному порядку. Наприклад, якщо є масив цілих чисел а, то після виконання сортування по зростанню повинно виконуватися умова:

а[1] < а[2] < .. .< a[SIZE]

де SIZE – верхня межа індексу масиву.

Примітка

Завдання сортування поширена в інформаційних системах і використовується як попередній етап завдання пошуку, т. к. пошук в упорядкованому (відсортованому) масиві проводиться набагато швидше, ніж в неврегульованих (див. розглянутий раніше метод бінарного пошуку).

Існує багато методів (Алгоритмів) сортування масивів.

Розглянемо два з них:

  • метод прямого вибору;
  • метод прямого обміну.