Категорія «Довідкова система»

Характеристики вікна довідкової системи

Щоб задати характеристики головного вікна довідкової системи, треба у вікні проекту натиснути кнопку Windows і в полі Create a window named вікна Create a window , ввести слово main. В результаті клацання на ОК з’являється вікно Window Properties, в поле Title bar text вкладки General якого потрібно ввести заголовок головного вікна створюваної довідкової системи. Використовуючи …

Включення в проект файлу довідкової інформації (RTF-файлу)

Для того щоб додати в проект файл довідкової інформації, потрібно клацнути на кнопці Files і в діалоговому вікні Topic Files Кнопка Add. В результаті відкриється стандартне вікно Відкриття файлу, використовуючи яке слід вибрати потрібний RTF-файл. В результаті цих дій у вікні проекту з’явиться розділ [FILES], в якому буде вказано ім’я файлу довідкової інформації. Якщо довідкова …

Створення проекту довідкової системи

Після того як створений файл довідкової інформації системи (RTF-файл), можна приступити до створення довідкової системи (HLP-файлу). Для цього зручно скористатися програмою Microsoft Help Workshop, яка поставляється разом з Delphi і знаходиться в файлі Hcw.exe. Запустити Microsoft Help Workshop можна з Windows або з Delphi, вибравши з меню Tools команду Help Workshop. Якщо в меню Tools …

Файл документа довідкової інформації

Файл документа довідкової системи є RTF-файл певної структури. Створити RTF-файл довідкової інформації можна, наприклад, за допомогою Microsoft Word. спочатку потрібно набрати текст розділів довідки, оформивши заголовки розділів одним із стилів Тема, наприклад Заголовок1. При цьому текст кожного розділу повинен знаходитися на окремій сторінці документа (закінчуватися символом “розрив сторінки” ). Після того, як текст розділів буде …

Довідкова система

Кожна програма повинна забезпечувати користувачеві доступ до довідкової системи, що містить вичерпну інформацію про програму та про те, як з нею працювати. Довідкова система програм, що працюють в Windows, в тому числі і довідкова система Delphi, являє собою набір файлів певної структури, використовуючи які програма Winhelp, що є складовою частиною Windows, виводить довідкову інформацію за …