Призначення числових значень ідентифікаторів розділів довідки

Щоб програма, яка використовує довідкову систему, могла отримати доступ до конкретного розділу довідкової інформації, потрібно визначити числові значення для ідентифікаторів розділів. Щоб це зробити, треба у вікні проекту довідкової системи натиснути кнопку Map, в результаті чого відкриється діалогове вікно Map. У цьому вікні потрібно натиснути кнопку Add і в поле Topic ID, діалогового вікна Add Map Entry , ввести ідентифікатор розділу довідки, а в поле Mapped numeric value – відповідне ідентифікатором числове значення. В поле Comment можна ввести коментар – назва розділу довідкової системи, якому відповідав би ідентифікатор.