Процедура delete

Процедура delete дозволяє видалити частину рядка. У загальному вигляді звернення до цієї процедури виглядає так:

delete (Рядок, р, п)

де:

  • Рядок – змінна або константа строкового типу;
  • р – номер символу, з якого починається видаляється подстрока;
  • п – довжина видаляється підрядка.

Наприклад, в результаті виконання інструкцій

p: = 'Місто Санкт-Петербург ';

delete (s, 7,6);

значенням змінної s буде рядок ‘місто Петербург’.