Перегляд бази даних

Користувач може переглядати базу даних в режимі форми або в режимі таблиці. В режимі форми можна бачити тільки один запис, а в режимі таблиці – кілька записів одночасно. Досить часто ці два режими комбінують. Коротка інформація (вміст деяких ключових полів) виводиться в табличній формі, а при необхід мости бачити вміст всіх полів запису виконується перемикання в режим форми.

Компоненти, що забезпечують перегляд і редагування вмісту полів бази даних, знаходяться на вкладці Data Controls (рис. 17.8).

Рис. 17.8. Компоненти перегляду і редагування полів бази даних