Основи HTML

HTML-документ являє собою текст, в який крім звичайного тексту включені спеціальні послідовності символів – теги. Тег починається символом; і закінчується символом . Теги використовуються програмами відображення HTML-документів для форматування тексту в вікні перегляду (самі теги не відображаються).
Більшість тегів парні. Наприклад, пара тегів Н2 / Н2 повідомляє програмі відображення HTML-документа, що текст, який знаходиться між цими тегами, є заголовком другого рівня і повинен бути відображений відповідним стилем.
У табл. 14.2 представлений мінімальний набір тегів, використовуючи які можна підготувати HTML-файл з метою подальшого його перетворення в СНМ-файл довідкової системи.

Таблиця 14.2. HTML-теги

Тег Пояснення
<TITLE> Название </TITLE> Задає назва HTML-документа. Програми відображення HTML-документів, як правило, виводять назву документа в заголовку вікна, в якому документ відображається. Якщо назва не задана, то в заголовку вікна буде виведено назву файлу
<BODY BACKGROUND = “Файл” BGCOLOR=” Колір” ТЕХТ=”Колір”> Параметр BACKGROUND задає фоновий малюнок, BGCOLOR – колір фону, TEXT – колір символів НТМ L-документа
<BASEFONT ГАСЕ=”Шрифт” SIZE=n> Задає основний шрифт, який використовується для відображення тексту: FACE – назва шрифту, SIZE – розмір у відносних одиницях. За замовчуванням значення параметра SIZE дорівнює 3. Розмір шрифту заголовків береться від розміру, заданого параметром SIZE
<Н1> </Н1> Визначає текст, що знаходиться між тегами Н1 і / Н1 як заголовок рівня 1. Пара тегів Н2 / Н2 визначає заголовок другого рівня, а пара нзх / НЗ – третього
<BR> Кінець рядка. Текст, що знаходиться після цього тега, буде виведений з початку нового рядка
<в> </в> Текст, що знаходиться усередині цієї пари тегів, буде виділений напівжирним
<i> </i> Текст, що знаходиться усередині цієї пари тегів, буде виділений курсивом
<А NAME=” Закладка “> </А> Позначає фрагмент документа закладкою. Ім’я закладки задає параметр NAME. Це ім’я використовується для переходу до закладки
<А HREF=”Файл.htm#Закладка”> </А> Виділяє фрагмент документа як гіперпосилання, при виборі якої відбувається переміщення до закладки, ім’я якої вказане в параметрі HREF
<IMG SRC=” Ілюстрація” > Виводить ілюстрацію, ім’я файлу якої вказане в параметрі SRC
<!– — > Коментар. Текст, що знаходиться між дефісами, на екран не виводиться

Набирається HTML-текст звичайним чином. Теги можна набирати як прописними, так і малими літерами. Однак, щоб краще було видно структура документа, рекомендується записувати всі теги малими (великими) буквами. Наступне, на що треба звернути увагу – програми відображення HTML-документів ігнорують “зайві ” прогалини та інші “невидимі ” символи (табуляція, новий рядок). Це означає, що для того, щоб фрагмент документа починався з нового рядка, в кінці попереднього рядка треба поставити тег ” вк “, а щоб між рядками тексту з’явилася порожній рядок, в HTML-текст потрібно вставити два тега “вк ” поспіль.
Працюючи з HTML-редактором в програмі HTML Help Workshop, в процесі набору HTML-тексту можна побачити, як буде виглядати текст, що набирає. Для цього треба з меню View вибрати команду In Browser або клацнути на командній кнопці, на якій зображений стандартний значок Internet Explorer.

<HTML >;
< ТITLE > Kвадратное рівняння </ ТIТLЕ >
<BODY BGCOLOR = # FFFFFF >
<BASEFONT FACE = " Tahoma "SIZE = 2 >
<A NАМЕ = "Квадратное_уравненіе " >

< Н2 >Квадратне уравне-ня </ Н2 >

</ А > Квадратне рівняння задається в загальному вигляді наступним чином: <BR >
AX2 + BX + C = 0 <BR >
де : А, В і С - коефіцієнти при невідомому X. < BR >
Квадратне рівняння має

< А HREF ="sqroot_02.htm # Корні_уравненія">коріння

</ А > ( рішення), якщо <А HREF = " sqroot_О3.htm # Дискримінант" >
 дискриминант < / А > 
рівняння більше або дорівнює нулю.
 Якщо дискримінант рівняння менше нуля, то рівняння не має рішення. <BR >
< BR >
< I> CM. < / I > < BR>
< A HREF = " sqroot_О3.htm # Дискримінант " > Дискримінант < / А > < ВК >
< A HREF = "sqroot_О3.htm # Kopні_ypaвнeнія"> KopHH рівняння </ А > < ВК >
<BR >
< / BODY >
</ HTML >