Метод

Методи класу (процедури і функції, оголошення яких включено в опис класу) виконують дії над об’єктами класу. Для того щоб метод був виконаний, необхідно вказати ім’я об’єкта і ім’я методу, відокремивши одне ім’я від одного крапкою. Наприклад, інструкція

professor. Show;

викликає застосування методу show до об’єкта professor. Фактично інструкція застосування методу до об’єкта – це специфічний спосіб запису інструкції виклику процедури.
Методи класу визначаються в програмі точно так же, як і звичайні процедури і функції, за винятком того, що ім’я процедури або функції, що є методом, складається з двох частин: імені класу, до якого належить метод, і імені методу. Ім’я класу від імені методу відокремлюється крапкою.
Нижче наведено приклад визначення методу show класу TPerson
// метод Show класу TPerson procedure TPerson.Show;

begin
ShowMessage ( 'Ім'я:' + fname + # 13

+ 'Адреса:' + faddress);

end;

Примітка

В інструкціях методу доступ до полів об’єкту здійснюється без вказівки імені об’єкта.