Компонент MediaPlayer

Компонент MediaPlayer, значок якого знаходиться на вкладці System (рис. 11.4), дозволяє відтворювати відеоролики, звук і супроводжувану звуком анімацію.

Рис. 11.4. Значок компонента MediaPlayer

В результаті додавання до форми компонента MediaPlayer на формі з’являється група кнопок (рис. 11.5), подібних до тих, які можна бачити на звичайному аудіо- або відеоплеєрі. призначення цих кнопок пояснено в табл. 11.4. Властивості компонента MediaPlayer наведені в табл. 11.5.

Рис. 11.5. Компонент MediaPlayer

Таблиця 11.4. Кнопки компонента MediaPlayer

Кнопка Позначення Дія
Відтворення btPlay Відтворення звуку або відео
Пауза btPause  Призупинення відтворення
Стоп btStop Як зупинити відтворення
Наступний btNext Перехід до наступного кадру
Попередній btPrev Перехід до попереднього кадру
Крок btStep Перехід до наступного звуковому фрагменту, наприклад, до наступної пісні на CD
Назад btBack Перехід до попереднього звуковому фрагменту, наприклад, до попередньої пісні на CD
Запис btRecord  Запис
Відкрити / Закрити btEject  Відкриття або закриття CD-дисковода комп’ютера

 

Таблиця 11.5. Властивості компонента MediaPiayer

Властивість Опис
Name Ім’я компонента. використовується для доступу до властивостей компонента і управлінням роботою плеєра
DeviceType Тип пристрою. визначає конкретний пристрій, яке представляє собою компонент MediaPiayer. Тип пристрою задається іменованою константою: dtAutoSelect – тип пристрою визначається автоматично; dtVaweAudio – програвач звуку; dtAVivideo – відеоплеєр; dtCDAudio – CD-програвач
FileName Файл, в якому знаходиться відтворений звуковий фрагмент або відеоролик
AutoOpen Ознака автоматичного відкриття відразу після запуску програми, файлу відеоролика або звукового фрагмента
Display Визначає компонент, на поверхні якого відтворюється відеоролик (зазвичай в якості екрану для відображення відео використовують компонент Panel)
VisibleButtons Складений властивість. визначає видимі кнопки компонента. Дозволяє зробити невидимими деякі кнопки