Класи і об’єкти Delphi

Для реалізації інтерфейсу Delphi використовує бібліотеку класів, яка містить велику кількість різноманітних класів, що підтримують форму і різні компоненти форми (командні кнопки, поля редагування і т. д.).

Під час проектування форми додатка Delphi автоматично додає в текст програми необхідні об’єкти. Якщо відразу після запуску Delphi переглянути вміст вікна редактора коду, то там можна побачити такі рядки:

type

TForm1 = class (TForm)
private

{ Private declarations}
public

{ Public declarations}
end;
var

Form1: Tform1

Цей опис класу вихідної, порожній форми додатка і оголошення об’єкта – форми програми.

Коли програміст, додаючи необхідні компоненти, створює форму, Delphi формує опис класу форми. Коли програміст створює функцію обробки події форми або її компонента, Delphi додає оголошення методу в опис класу форми додатку.

Крім класів візуальних компонентів в бібліотеку класів входять і класи так званих невізуальних (Невидимих) компонентів, які забезпечують створення відповідних об’єктів і доступ до їх методів і властивостей. Типовим прикладом невізуальних компонента є таймер (тип TTimer) і компоненти доступу і управління базами даних. Існує ще безліч інших класів, однак їх розгляд в задачу даної книги не входить.