Клас

Класичний мова Pascal дозволяє програмісту визначати свої власні складні типи даних – записи (Records). Мова Delphi, підтримуючи концепцію об’єктно-орієнтованого програмування, дає можливість визначати класи. Клас – це складна структура, що включає, крім опису даних, опис процедур і функцій, які можуть бути виконані над представником класу – об’єктом.
Ось приклад оголошення простого класу:

TPerson = Class

private
fname: string [15]; faddress: string [35];

public
procedure Show;

end ;

Дані класу називаються полями, процедури і функції – методами.
У наведеному прикладі TPerson – це ім’я класу, fname і faddress – імена полів, show – ім’я методу.

Примітка

Відповідно до прийнятого в Delphi угодою, імена полів повинні починатися з літери f (від слова field – поле).

Опис класу поміщають в програмі в розділ опису типів (type).