Категорія «Введення»

Довідкова система

У процесі набору програми можна отримати довідку, наприклад, про конструкцію мови або функції. Для цього потрібно у вікні редактора коду набрати слово (інструкцію мови програмування, ім’я процедури або функції і т. д.), про який треба отримати довідку, і натиснути клавішу F1. Довідкову інформацію можна отримати, вибравши з меню Help команду Delphi Help. У цьому випадку …

Шаблони коду

У процесі набору тексту зручно використовувати шаблони коду (Code Templates). Шаблон коду – це інструкція програми, записана в загальному вигляді. Наприклад, шаблон для інструкції case виглядає так: case of:; :; else; end; Редактор коду надає програмісту великий набір шаблонів: оголошення масивів, класів, функцій, процедур; інструкцій вибору (if, case), циклів (for, while). Для деяких інструкцій, наприклад …

Навігатор коду

Вікно редактора коду розділене на дві частини (рис. В31). У правій частині знаходиться текст програми. Ліва частина, яка називається навігатор коду (Code Explorer), полегшує навігацію по тексту (коду) програми. В ієрархічному списку, структура якого залежить від проекту, над яким йде робота, перераховані форми проекту, їх компоненти, процедури обробки подій, функції, процедури, глобальні змінні і константи. …

Система підказок

У процесі набору тексту програми редактор коду виводить довідкову інформацію про параметри процедур і функцій, про властивості і методи об’єктів. Наприклад, якщо у вікні редактора коду набрати MessageDig (ім’я функції, яка виводить на екран вікно повідомлення) і відкриває дужку, то на екрані з’явиться вікно підказки, в якому будуть перераховані параметри функції MessageDig із зазначенням їх …

Редактор коду

Редактор коду виділяє ключові слова мови програмування (procedure, var, begin, end, if і ін.) напівжирним шрифтом, що робить текст програми більш виразним і полегшує сприйняття структури програми. Крім ключових слів редактор коду виділяє курсивом коментарі.У процесі розробки програми часто виникає необхідність перемикання між вікном редактора коду і вікном форми. Зробити це можна за допомогою командної …

Подія і процедура обробки події

Вид створеної форми підказує, як працює додаток. Очевидно, що користувач повинен ввести в поля редагування вихідні дані і клацнути мишею на кнопці обчислити. Клацання на зображенні командної кнопки – це приклад того, що в Windows називається подією. Подія (Event) – це те, що відбувається під час роботи програми. У Delphi кожній події присвоєно ім’я. Наприклад,  …

Форма

Робота над новим проектом, так в Delphi називається додаток, що розробляється, починаючи зі створення стартової форми. Так на етапі розробки програми називають діалогові вікна. Стартова форма створюється шляхом зміни значень властивостей форми Form1 і додавання до форми необхідних компонентів (полів введення і виведення тексту, командних кнопок). Властивості форми (табл. В1) визначають її зовнішній вигляд: розмір, …

Перший проект

Для демонстрації можливостей Delphi і технології візуального проектування розробимо додаток, використовуючи який, можна обчислити швидкість, з якою спортсмен пробіг дистанцію. Вигляд вікна програми під час її роботи наведено на рис. В11. Рис. В11. Вікно програми обчислення швидкості бігу Для початку роботи над новою програмою запустіть Delphi. Якщо ви вже працюєте в середовищі розробки і у …

Початок роботи

Запускається Delphi звичайним чином, т. е. вибором з меню Borland Delphi 7 команди Delphi 7 (рис. В6). Рис. В6. Запуск Delphi Вигляд екрана після запуску Delphi дещо незвичайний (рис. В7). Замість одного вікна на екрані з’являються п’ять: •    головне вікно – Delphi 7; •    вікно стартової форми – Form1; •    вікно редактора властивостей об’єктів – …

Установка Delphi

Існує чотири варіанти пакета Borland Delphi 7 Studio: Personal, Professional, Enterprise і Architect. кожен з цих комплектів включає стандартний набір засобів, що забезпечують розробку високоефективних програм різного призначення, в тому числі для роботи з базами даних. Разом з тим, чим вище рівень комплекту (від Personal до Architect), тим більші можливості він надає програмісту. Так, комплект …