Інструкції write і writeln

Інструкція write призначена для виведення на екран монітора повідомлень і значень змінних. Після слова write в дужках задається список змінних, значення яких повинні бути виведені. Крім імен змінних в список можна включити повідомлення – текст, укладений в поодинокі лапки.
Наприклад:

write (Summa);
write ( 'Результат обчислень ');
write ( 'Корені рівняння. xl = ', xl,' х2 = ', х2);

Після імені змінної через двокрапку можна помістити опис (формат) поля виведення значення змінної.
Для змінної типу Integer формат – це ціле число, яке задає ширину поля виведення (кількість позицій на екрані).

Наприклад, інструкція

write (d: 5);

показує, що для виведення значення змінної d використовується 5 позицій.
Якщо значення змінної таке, що його зображення займає менше позицій, ніж зазначено в форматі, то перед першою цифрою числа будуть виведені прогалини так, щоб загальна кількість виведених символів дорівнювало вказаною в форматі.

Наприклад, якщо значення змінної Koi типу integer дорівнює 15, то в результаті виконання інструкції

write ( 'Всього виробів: ', Kol: 5);
на екран буде виведено:
Всього виробів: 15

Для змінних типу Real формат являє собою два цілих числа, розділених двокрапкою. перше число визначає ширину поля виведення, друге – кількість цифр дробової частини числа. Якщо задати тільки ширину поля, то на екрані з’явиться число, представлене в форматі з плаваючою точкою.

Наприклад, нехай змінні x1 і х2 типу real мають значення 13.25 і -0.3401, тоді в результаті виконання інструкції

write ( 'xl =', x1: 5: 2, ' х2 = ', х2: 12)
на екран буде виведено:
x1 = 13.25 х2 = -3.40100Е-01

Якщо ширини поля, зазначеної в форматі, недостатньо для виведення значення змінної, то виводиться число в форматі з плаваючою точкою і десятьма цифрами після коми (все поле виведення в цьому випадку займає 17 позицій).

Після виконання інструкції write курсор залишається в тій позиції екрану, в яку він перемістився після виведення останнього символу, виведеного цією інструкцією. Наступна інструкція write починає виведення саме з цієї позиції. Наприклад, в результаті виконання інструкцій

х: = - 2.73;
write ( 'Значення перем ');
write ( 'енной:');
write ( 'х =');
write (x: 8: 5);
на екран буде виведено:
Значення змінної: х = -2.73000

Інструкція writein відрізняється від інструкції write тільки тим, що після виведення повідомлення або значень змінних курсор переводиться в початок наступного рядка. Наприклад, якщо значенням змінної x1 є число -3.561, а значенням змінної х2 – число 10.345, то результатом виконання інструкцій

writein ( 'Значення коренів рівняння: ');

writeln ( 'x1 =', x: 7: 3);

writein ( 'х2 =', х: 7: 3); < font face = "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">

на екран буде виведено:
Значення коренів рівняння:

xl = -3.5610
х2 = 10.345