Інструкції read і readln

Інструкція read призначена для введення з клавіатури значень змінних (вихідних даних). У загальному вигляді інструкція виглядає наступним чином:

read (Переменная1, Переменная2, ... ПеременнаяN)

де переменнаяи – ім’я змінної, значення якої повинно бути введено з клавіатури під час виконання програми.

Наведемо приклади запису інструкції read:

read (a); read (Cena, Kol);

При виконанні інструкції read відбувається наступне:

  1. програма призупиняє свою роботу і чекає, поки на клавіатурі будуть набрані потрібні дані і натиснута клавіша & lt; Enter & gt ;.
  2. Після натискання клавіші < Enter > введене значення присвоюється змінної, ім’я якої зазначено в інструкції.

Наприклад, в результаті виконання інструкції

read (Temperat);

і введення з клавіатури рядки 21, значенням змінної Temperat буде число 21.

Одна інструкція read дозволяє отримати значення декількох змінних. При цьому вводяться числа повинні бути набрані в одному рядку і розділені пробілами. Наприклад, якщо тип змінних а, ь і з – real, то в результаті виконання інструкції read (a, b, c); і введення з клавіатури рядка:

4.5 23 0.17

змінні матимуть наступні значення:

а = 4,5; b = 23,0; з = 0,17.

Якщо в рядку набрано більше чисел, ніж задано змінних в інструкції read, то решта рядка буде оброблена наступною інструкцією read. Наприклад, в результаті виконання інструкцій

read (А, В); read (С);

і введення з клавіатури рядки

10 25 18

змінні отримають наступні значення: А = 10, B = 25. Інструкція read (С); присвоїть змінній з значення 18.

Інструкція readln відрізняється від інструкції read тим, що після виділення чергового числа з введеної з клавіатури рядка і присвоювання його останньої змінної зі списку інструкції readin, решта рядка втрачається, і така інструкція read або readin вимагатиме нового введення.

Наприклад, в результаті виконання інструкції

readin (А, В); read (С);

і введенні з клавіатури рядки

10 25 18

змінні отримають наступні значення: А = 10, B = 25. Після чого програма чекатиме введення нового числа, щоб привласнити його змінної с.

Перед кожною інструкцією read або readin слід розташовувати інструкцію write, для того щоб підказати користувачеві, які дані очікує від нього програма. Наприклад, фрагмент програми обчислення вартості покупки може мати вигляд:

writeln ( 'Введіть вихідні дані. ');

write ( 'Ціна вироби: ');

readln (Сеnа);
write ( 'Кількість в партії: ');

readln (Kol);

write ( 'Знижка:');

readln (Skidka);

Якщо тип даних, що вводяться з клавіатури, не відповідає або не може бути приведений до типу змінних, імена яких вказані в інструкції read (readin), то програма аварійно завершує роботу (інструкції, наступні за read, не виконуються), і на екран виводиться повідомлення про помилку.