Функція

Функція – це підпрограма, т. е. послідовність інструкцій, що має ім’я.
Процес переходу до інструкцій функції називається викликом функції або зверненням до функції. процес переходу від інструкцій функції до інструкції програми, що викликала функцію, називається поверненням з функції.
У загальному вигляді інструкція звернення до функції виглядає так:
Змінна: = Функція (Параметри);
де:
Змінна – ім’я змінної, якої треба привласнити значення, що обчислюється функцією;

Функція – ім’я функції, значення якої треба привласнити змінної;

Параметри – список формальних параметрів, які застосовуються для обчислення значення функції. В якості параметрів зазвичай використовують змінні або константи.
Слід звернути увагу на те, що:

o кожна функція повертає значення певного типу, тому тип змінної, якій присвоюється значення функції, повинен відповідати типу функції;

o тип і кількість параметрів для кожної конкретної функції строго визначені.