Функція РОS

Функція троянд дозволяє визначити положення підрядка в рядку. У загальному вигляді звернення до функції виглядає так:

pos (Підрядок, Рядок);

де Підрядок – строкова константа або змінна, яку треба знайти в строковою константі або змінної рядок.
Наприклад, в результаті виконання інструкції

р : = Pos ( 'Пе', 'Санкт-Петербург');

значення змінної р дорівнюватиме 7. Якщо в рядку немає шуканої підрядка, то значення функції троянд дорівнюватиме нулю.
Нижче наведена інструкція while, в результаті виконання якої видаляються початкові пробіли з рядка st.

while(pos(' ',st) = 1) and(length(st) > 0) do delete (st,1,1);

Прогалини видаляє інструкція delete (st, i, i), яка виконується в циклі до тих пір, поки першим символом рядки є пробіл (в цьому випадку значення РОS ( ”, st) дорівнює одиниці). Необхідність перевірки умови length (st) > 0 пояснюється можливістю того, що введений рядок складається тільки з прогалин.