Функція length

Функція length повертає довжину рядка. У цій функції один параметр – вираз строкового типу. Значним функції length (ціле число) є кількість символів, з яких складається рядок.

Наприклад, в результаті виконання інструкцій

n: = length ( 'Іванов');
m: = length ( ' Невський проспект ");

значення змінних n і m дорівнюватиме 6 і 20.