Категорія «Основи програмування»

Специфікація

Специфікація, визначення вимог до програми – один з найважливіших етапів, на якому детально описується вихідна інформація, формулюються вимоги до результату, поведінка програми в особливих випадках (наприклад, при введенні невірних даних), розробляються діалогові вікна, що забезпечують взаємодію користувача і програми.  

Етапи розробки програми

Вираз написати програму відображає тільки один з етапів створення комп’ютерної програми, коли розробник програми (програміст) дійсно пише команди (інструкції) на папері або за допомогою текстового редактора. Програмування – це процес створення (розробки) програми, який може бути представлений послідовністю наступних кроків: Специфікація (визначення, формулювання вимог до програми). Розробка алгоритму. Кодування (запис алгоритму на мові програмування). Налагодження. …

Програма

Програма, що працює на комп’ютері, нерідко ототожнюється з самим комп’ютером, т. к. чоловік, що використовує програму, вводить в комп’ютер вихідні дані, як правило, при допомоги клавіатури, а комп’ютер видає результат на екран, на принтер або в файл. Насправді, перетворення вихідних даних в результат виконує процесор комп’ютера. Процесор перетворить вихідні дані в результат за певним алгоритму, …