Категорія «Основи програмування»

Строкові і символьні константи

Строкові і символьні константи полягають в лапки. Нижче наведені приклади строкових констант: ‘ Мова програмування Delphi 1 ‘Delphi 7’ ‘2.4’ ‘Д’ Тут слід звернути увагу на константу ‘2.4’. Це саме символьна константа, т. Е. Рядок символів, яка зображує число дві цілі чотири десятих,а не число 2,4.

Числові константи

В тексті програми числові константи записуються звичайним способом, тобто. е. так само, як числа, наприклад, при вирішенні математичних завдань. При записи дробових чисел для поділу цілої і дрібних частин використовується крапка. Якщо константа негативна, то безпосередньо перед першою цифрою ставиться знак мінус. Нижче наведені приклади числових констант: 123 0.0 – 524.03 0 Дробові константи можуть …

Змінна

Змінна – це область пам’яті, в якій знаходяться дані, якими оперує програма. коли програма маніпулює з даними, вона, фактично, оперує вмістом осередків пам’яті, т. е. змінними. Щоб програма могла звернутися до змінної (області пам’яті), наприклад, для того, щоб отримати вихідні дані для розрахунку за формулою або зберегти результат, змінна повинна мати ім’я. Ім’я змінної придумує …

Строковий тип

Мова Delphi підтримує три строкових типу: shortstring, Longstring WideString: тип shortstring представляє собою статично розміщуються в пам’яті комп’ютера рядки довжиною від 0 до 255 символів; тип Longstring представляє собою динамічно розміщуються в пам’яті рядки, довжина яких обмежена тільки об’ємом вільної пам’яті; тип WideString представляє собою динамічно розміщуються в пам’яті рядки, довжина яких обмежена тільки об’ємом …

Символьний тип

Мова Delphi підтримує два символьних типу: Ansichar і Widechar: тип Ansichar – це символи в  кодуванні ANSI, яким відповідають числа в діапазоні від 0 до 255; тип widechar – це символи в  кодуванні Unicode, їм відповідають числа від 0 до 65 535. Object Pascal підтримує і найбільш універсальний символьний тип – Char, який еквівалентний Ansichar.

Речовий тип

Мова Delphi підтримує шість дійсних типів: Reai48, single, Double, Extended, comp, Currency. Типи розрізняються між собою діапазону-ном допустимих значень, кількістю значущих цифр і кількістю байтів, необхідних для зберігання даних в пам’яті комп’ютера (Табл. 1.2). Тип Діапазон Значущих цифр Байтов Real48 2.9x 10 -39 -1.7×10 38 11-12 06 Single 1.5 x 10 -45 -3.4х 10 38 …

Цілий тип

Мова Delphi підтримує сім цілих типів даних: shortint, smailint, Longint, Int64, Byte, word і Longword, опис яких наведено в табл. 1.1. Тип Діапазон Формат Shortint – 128-127 8 бітів Smallint – 32 768 – 32 767 16 бітів Longint – 2 147 483 648 – 2 147 483 647 32 біта Int64 – 2 63 …