Категорія «Приклади програм»

Текст програми

Після створення форми в вікно редактора коду, в секцію implementation слід помістити опис глобальних констант (розділ const) і змінних (розділ var). Потім можна приступити до створення процедур обробки подій. Їх в програмі три: обробка події onActivate для стартової форми, обробка події Onclick для командної кнопки Buttoni і процедура обробки події onclick – одна, загальна для …

Завантаження файлу тесту

Передати ім’я файлу тесту програмі тестування можна через параметр командного рядка шляхом настройки властивостей значка, який зображує програму тестування на робочому столі або в папці. Наприклад, для налаштування програми тестування, значок запуску якої знаходиться на робочому столі, на роботу з файлом тесту Peterb.txt необхідно натиснути правою кнопкою миші на значку програми, з контекстного меню вибрати …

Вивід ілюстрації

Для виведення ілюстрації в форму доданий компонент image, значок якого (рис. 15.3) знаходиться на вкладці Additional палітри компонентів. У табл. 15.7 наведені властивості компонента image. Ріс.15.3. Значок компонента Image Таблиця 15.6. Властивості компонента image Властивість Визначає Name Ім’я компонента Picture Властивість, що є об’єктом типу Tbitmap. Визначає виведену картинку Left Відстань від лівого краю форми …

Форма додатки

На рис. 15.2 наведено вид стартовою форми Forml під час розробки програми. Ця форма буде використовуватися як для виведення питань тесту і введення відповідей користувача, так і для виведення початкової інформації про тест і результатів тестування. Поле мітки Label3 призначене для перегляду тексту питання, початкової інформації про тест і результатів тестування. Поля Label 1, Label2, …

Файл тесту

Тест являє собою послідовність питань, на які випробовуваний повинен відповісти шляхом вибору правильної відповіді з декількох запропонованих варіантів. Файл тесту складається з трьох розділів: розділ заголовка; розділ оцінок; розділ питань. Заголовок містить загальну інформацію про тест, наприклад, про його призначення. Тема може складатися з кількох рядків. Ознакою кінця заголовка є точка, що стоїть на початку …

Вимоги до програми

В результаті аналізу різних тестів були сформульовані наступні вимоги до програми: програма повинна забезпечити роботу з тестом довільної довжини, тобто. е. не повинно бути обмеження на кількість питань в тесті; питання може супроводжуватися ілюстрацією; для кожного питання може бути до чотирьох можливих варіантів відповіді зі своєю оцінкою в балах; результат тестування повинен бути віднесений до …

Система перевірки знань

Тестування широко застосовується для оцінки рівня знань в навчальних закладах, при прийомі на роботу, для оцінки кваліфікації персоналу установ, т. е. практично у всіх сферах діяльності людини. Випробуваному пропонується ряд питань (тест), на які він повинен відповісти. Зазвичай до кожного питання дається кілька варіантів відповіді, з яких треба вибрати правильний. кожному варіанту відповіді відповідає деяка …