Доступ до довідкової інформації

Для того щоб під час роботи програми користувач, натиснувши клавішу  F1 , міг отримати довідкову інформацію, треба щоб властивість HelpFile головного вікна програми містило ім’я файлу довідкової системи, а властивість HelpContext числовий ідентифікатор потрібного розділу (рис. 14.6). Згадайте, ідентифікатори розділів довідкової системи перераховані в розділі [MAP] файлу проекту довідкової системи.

Рис. 14.6. Властивість HelpFile повинно містити ім’я файлу довідки

Файл довідкової системи додатки краще помістити в ту папку, в якій знаходиться файл виконуваної програми.
Для кожного компонента форми, наприклад поля введення, можна задати свій розділ довідки. Розділ довідки, який з’являється, якщо фокус знаходиться на компоненті, і користувач натискає клавішу  F1 , визначається значенням властивості Heipcontext цього компонента. Якщо значення властивості HelpContext елемента управління дорівнює нулю, то при натисканні клавіші  F1  з’являється той розділ довідки, який заданий для форми додатка.
Якщо в діалоговому вікні є кнопка Довідка, то довідкова інформація виводиться по-іншому – для кнопки створюється процедура обробки події onclick, яка зверненням до функції winheip запускає програму Windows Help (файл Winhlp32.exe). при виконанні функції winheip в якості параметрів вказуються: ідентифікатор вікна, яке запитує довідкову інформацію; ім’я файлу довідкової системи; константа, визналяющая дію, яке повинна виконати програма Windows Help і уточнююче параметр.

Примітка 

Ідентифікатор вікна – це властивість Handle форми додатка. Властивість Handle доступно тільки під час роботи програми, тому в списку властивостей у вікні Object Inspector його немає.
Якщо необхідно вивести конкретний розділ довідки, то в якості параметра, що визначає дію, використовується константа HELP_CONTEXT. Уточнюючий параметр в цьому випадку задає розділ довідки, який буде виведений на екран.
Нижче, як приклад, приведена процедура обробки події Onclick для кнопки Довідка (Button4) діалогового вікна програми вирішення квадратного рівняння.

// клацання на кнопці Довідка
procedure TForm1.Button4Click (Sender: TObject);
begin
winhelp (Form1.Handle, 'sqroot.hip', HELP_CONTEXT, 1); end;
HTML Help Workshop

Сучасні програми виводять довідкову інформацію в Internet-стилі – вікно, яке використовується для виведення довідки, нагадує вікно Internet Explorer. І це не дивно, так як для виведення довідкової інформації використовуються компоненти, що становлять основу Microsoft Internet Explorer. Система відображення довідкової інформації є частиною операційної системи, тому ніякі додаткові кошти для виведення довідкової інформації не потрібні.
Фізично довідкова інформація знаходиться в файлах з розширенням chm. СНМ-файл – це так званий компілює HTML-документ. СНМ-файл виходить шляхом компіляції (об’єднання) файлів, складових HTML-документ, який, як правило, складається з декількох HTML-файлів.
Процес перетворення HTML-документа в довідкову систему називають компіляцією. вихідною інформацією для компілятора довідкової системи є HTML-файли, файли ілюстрацій і файл проекту. В результаті компіляції виходить СНМ-файл, який містить всю довідкову інформацію.
Найбільш просто створити довідкову систему можна за допомогою програми Microsoft HTML Help Workshop.
Щоб створити довідкову систему, потрібно:

  • підготувати файли довідкової інформації;
  • створити файл проекту;
  • створити файл контексту (змісту);
  • виконати компіляцію.

Останні три з перерахованих вище кроків виконуються в програмі HTML Help Workshop.