Доступ до бази даних (таблиці)

Доступ до бази даних забезпечують компоненти Database, Table, Query і DataSource, значки яких перебувають на вкладках Data Access і BDE палітри компонентів (рис. 17.6).

Рис. 17.6. Компоненти вкладок Data Access і BDE забезпечують доступ до даних

Компонент Database представляє базу даних як єдине ціле, т. е. сукупність таблиць, а компонент Table – одну з таблиць бази даних. Компонент DataSource (джерело даних) забезпечує зв’язок компонента відображення-редагування даних (наприклад, компонента DBGrid) і джерела даних, в якості якого може виступати таблиця (компонент Tаblе) або результат виконання SQL-запиту до таблиці (компонент SQL). компонент DataSource дозволяє оперативно вибирати джерело даних, використовувати один і той же компонент, наприклад, DBGrid для відображення даних з таблиці або результату виконання SQL-запиту до цієї таблиці. Механізм взаємодії компонентів відображення-редагування даних з даними через компонент DataSource ілюструє рис. 17.7.

Рис. 17.7. Взаємодія компонентів відображення і доступу до даних

У найпростішому випадку, коли база даних являє собою одну-єдину таблицю, додаток роботи з базою даних повинне містити один компонент Table і один компонент DataSource.
У табл. 17.5 перераховані властивості компонента Table, а в табл. 17.6 – властивості компонента DataSource. Властивості перераховані в тому порядку, в якому слід встановлювати їх значення після додавання компонентів в форму додатка.

Таблиця 17.5. Властивості компонента Table

Властивість

Визначає

Name Database Ім’я компонента. використовується для доступу до властивостей компонента
NameTable Ім’я бази даних, частиною якої є таблиця (файл даних), для доступу до якої використовується компонент. Як значення властивості слід використовувати псевдонім бази даних
Name Table Файл даних (таблиці даних), для доступу до якого використовується компонент
Type Тип таблиці. Таблиця може бути набором даних в форматі Paradox (<Paradox), dBase (ttDBase), FoxPro (<FoxPro) або являти собою форматований текстовий файл (ttASCII).
Active Ознака активізації файлу даних (таблиці). В результаті привласнення властивості значення True відбувається відкриття файлу таблиці

Під час розробки форми додатка значення властивостей DatabaseName і TabieName задаються шляхом вибору зі списків. У списку DatabaseName перераховані всі зареєстровані псевдоніми, а в списку TabieName -імена файлів таблиць, які знаходяться у відповідному псевдоніму каталозі.

Таблиця 17.6. Властивості компонента DataSource

Властивість

Визначає

Name Ім’я компонента. використовується для доступу до властивостей компонента
DataSet Ім’я компонента, що представляє собою вхідні дані

Властивість DataSet забезпечує зв’язок між компонентом, що представляє собою таблицю або запит, і компонентами, призначеними для доступу до записів. Наявність цієї властивості дозволяє вибирати джерело даних. Наприклад, база даних може бути організована таким чином, що таблиця, що складається з великого числа записів, розділена на кілька підтаблиць, мають однакову структуру. В цьому випадку в додатку кожної підтаблиці буде відповідати свій компонент Table, а вибір конкретної підтаблиці можна здійснити установкою значення властивості DataSet.

У табл. 17.7 і 17.8 наведені значення властивостей компонентів Table і DataSource для розроблюваного додатки.

Таблиця 17.7. Значення властивостей компонента Table

Властивість

Значення

Name Table1
DatabaseName Peterburg
TableName monuments. db
Active True

Таблиця 17.8. Значення властивостей компонента DataSource

Властивість

Значення

Name DataSourcel
DataSet Table1