Додавання точки зупину

Для того щоб поставити в програму точку зупину (breakpoint), потрібно з меню Run вибрати команду Add Breakpoint (Додати точку зупинки), потім з меню наступного рівня – команду Source Breakpoint.
В результаті відкривається діалогове вікно Add Source Breakpoint (рис. 13.4), в якому виводиться інформація про додається точці зупинки. Поле Filename містить ім’я файлу програми, куди додається точка зупинки, поле Line number – номер рядки програми, в яку додається точка зупинки. Про призначення полів Condition (Умова) і Pass count (Число пропусків) буде сказано далі.
Після клацання на кнопці ОК точка зупинки додається до програми, і рядок, в якій знаходиться точка зупинки, позначається червоною крапкою і виділяється кольором (рис. 13.5).

Рис. 13.4. Діалогове вікно Add Source Breakpoint

Точку зупину можна додати, клацнувши мишею на синій точці, позначати ту інструкцію програми, перед якою треба помістити точку зупину (якщо в програмі немає помилок, то компілятор позначає виконувані інструкції програми синіми точками).
Для точки зупину можна задати умову, при виконанні якого програма призупинить свою роботу в даній точці (наприклад, якщо значення змінної одно певній величині). Умова (логічне вираз) вводиться в поле Condition діалогового вікна Add Source Breakpoint.

Рис. 13.5. Вікно редактора коду після додавання точки зупину

Якщо для точки зупинки задана умова, то програма призупиняє свою роботу тільки в тому випадку, якщо вираз, що знаходиться в полі Condition, істинно (його значення дорівнює TRUE).
Крім умови для точки зупинки, можна задати кількість пропусків даної точки. Якщо під час додавання в програму точки зупину в поле Pass count (Число пропусків) діалогового вікна Add Source Breakpoint записати відмінне від нуля число, то програма призупинить свою роботу в цій точці тільки після того, як інструкція, яка перебуває в рядку з позначкою точкою зупинки, буде виконана вказане число раз.