Категорія «Бази даних»

Створення каталогу

Каталог (папка) для файлів бази даних створюється звичайним чином, наприклад, за допомогою Провідника. Зазвичай файли локальної бази даних поміщають в окремому підкаталозі каталогу програми роботи з базою даних. Примітка Для подальшої роботи з даної в якості прикладу базою даних  “Архітектурні пам’ятники Санкт-Петербурга” слід в каталозі \ Проекти створити каталог Петербург і в ньому – підкаталог …

Створення бази даних

База даних — це набір файлів (таблиць), в яких знаходиться інформація. Як правило, база даних складається із кількох таблиць, котрі розміщують в одному каталозі. Каталог для нової бази даних створюється звичайним чином, наприклад, за допомогою Провідника. Таблицю можна створити, скориставшись, що входить в состав Delphi утилітой Borland Database Desktop або організувавши SQL-запрос до сервера бази …

Ім’я користувача бази даних

Розробляючи програму роботи з базою даних, програміст не може знати, на якому диску і в якому каталозі будуть знаходитися файли бази даних під час її використання. наприклад, користувач може помістить базу даних в один з каталогів дисків С :, D: або на мережевий диск. Тому виникає проблема передачі в програму інформації про місце знаходження файлів …

Модель бази даних в Delphi

Кожна таблиця фізично зберігається в окремому файлі. Однак ототожнювати базу даних і таблицю не можна, так як досить часто поля одного запису розподілені по декількох таблицях і, отже, знаходяться в різних файлах. У найпростішому випадку джерелом інформації для програми, яка працює з базою даних, може бути вся таблиця. Однак, як правило, користувача цікавить не вся …

Структура бази даних

База даних – це набір однорідною, як правило, упорядкованої за деяким критерієм, інформації. база даних може бути представлена в “паперовому ” або в комп’ютерному вигляді.   Типовим прикладом “паперової ” бази даних є каталог бібліотеки – набір паперових карток, що містять інформацію про книгах. Інформація в цій базі однорідна (містить відомості тільки про книгах) і …

Дистанційна база даних

Дані (файли) віддаленої бази даних знаходяться на віддаленому комп’ютері. (Слід звернути увагу, що каталоги віддаленого комп’ютера не можуть розглядатися як мережеві диски.) Програма роботи з віддаленою базою даних складається з двох частин: клієнтської і серверної. клієнтська частина програми, яка працює на комп’ютері користувача, забезпечує взаємодію з серверної програмою: за допомогою запитів, що передаються на віддалений …

Локальна база даних

Дані локальної бази даних (файли даних) знаходяться на одному (локальному) пристрої, як якого може виступати диск комп’ютера або мережевий диск (диск іншого комп’ютера, працюючого в мережі). Для забезпечення поділу даних (доступу до даних) між декількома користувачами, в якості яких виступають програми, що працюють на одному або декількох комп’ютерах, в локальних базах даних застосовується метод, що …

Бази даних

З точки зору користувача, база даних – це програма, яка забезпечує роботу з інформацією. при запуску такої програми на екрані, як правило, з’являється таблиця, переглядаючи яку користувач може знайти цікаві для її відома. Якщо система дозволяє, то він може внести зміни в базу даних: додати нову інформацію або видалити непотрібну.   З точки зору програміста, …