Категорія «Бази даних»

Передача програми управління базою даних на інший комп’ютер

Досить часто виникає необхідність перенесення створеної програми управління базою даних на інший комп’ютер, наприклад, для того щоб продемонструвати її своїм друзям або знайомим. На відміну від процесу перенесення звичайної програми, коли, як правило, достатньо скопіювати тільки виконуваний файл (ЕХЕ-файл), при перенесенні програми управління базою даних необхідно виконати перенесення BDE. Тут слід згадати, що BDE є …

Динамічно створювані псевдоніми

Використання псевдоніма для доступу до бази даних забезпечує незалежність програми від розміщення даних в системі, дозволяє розміщувати програму роботи з даними і базу даних на різних дисках комп’ютера, в тому числі і на мережевому. Разом з тим, для простих баз даних типовим рішенням є розміщення бази даних в окремому підкаталозі того каталогу, в якому знаходиться …

Вибір інформації з бази даних

При роботі з базою даних користувача, як правило, цікавить не весь її вміст, а деяка конкретна інформація. Знайти потрібні відомості можна послідовним переглядом записів. Однак такий спосіб пошуку незручний і малоефективний. Більшість систем управління базами даних дозволяють зробити вибірку потрібної інформації шляхом виконання запитів. Користувач відповідно до певних правил формулює запит, вказуючи, якими критеріями повинна …

Режим форми

Для того щоб забезпечити перегляд бази даних в режимі форми, в форму додатка потрібно додати компоненти, забезпечують перегляд і, якщо потрібно, редагування вмісту полів записи, причому по одному компоненту для кожного поля. Компонент DBText дозволяє тільки переглядати вміст поля, а компоненти DBEdit і DBMеmо – переглядати і редагувати. У табл. 17.9 перераховані деякі властивості цих …

Режим таблиці

Програма роботи з базою даних “Архітектурні пам’ятники Санкт-Петербурга” виводить інформацію в режимі форми, в кожен момент часу користувач може бачити тільки одну запис. Такий режим роботи з базою даних не завжди зручний. Якщо необхідно бачити одночасно кілька записів бази даних, то потрібно забезпечити перегляд даних в режимі таблиці. Процес створення додатка, забезпечує перегляд бази даних …

Перегляд бази даних

Користувач може переглядати базу даних в режимі форми або в режимі таблиці. В режимі форми можна бачити тільки один запис, а в режимі таблиці – кілька записів одночасно. Досить часто ці два режими комбінують. Коротка інформація (вміст деяких ключових полів) виводиться в табличній формі, а при необхід мости бачити вміст всіх полів запису виконується перемикання …

Доступ до бази даних (таблиці)

Доступ до бази даних забезпечують компоненти Database, Table, Query і DataSource, значки яких перебувають на вкладках Data Access і BDE палітри компонентів (рис. 17.6). Рис. 17.6. Компоненти вкладок Data Access і BDE забезпечують доступ до даних Компонент Database представляє базу даних як єдине ціле, т. е. сукупність таблиць, а компонент Table – одну з таблиць …

Програма управління базою даних

Процес створення програми управління базою даних розглянемо на прикладі створення бази даних “Архітектурні пам’ятники Санкт-Петербурга “. Перед тим як приступити безпосередньо до розробки програми управління базою даних, необхідно, використовуючи утиліту Database Desktop, створити файл даних (таблицю) і додати в неї кілька записів. У табл. 17.3 перераховані поля таблиці monuments (monuments – монументи, пам’ятники). У таблицю …

Створення таблиці

Важливим моментом при створення бази даних є розподіл інформації між полями записи. Очевидно, що інформація може бути розподілена між полями по-різному. Наприклад, відомості про історичні пам’ятники Санкт-Петербурга можуть бути організовані у вигляді записів, що складаються з полів “Пам’ятник ” і “Історична довідка” або з полів “Пам’ятник “, ” Архітектор “,” Рік” і “Історична довідка”. У …

Створення псевдоніма

Ім’я користувача бази даних створюється за допомогою що входить в Delphi утиліти BDE Administrator, яка запускається з Windows вибором з меню Програми | Borland Delphi 7 команди BDE Administrator. Вид діалогового вікна BDE Administrator після запуску наведено на рис. 17.2 Рис. 17.2. вікно BDE Administrator У лівій частині вікна, на вкладці Databases, перераховані псевдоніми, зареєстровані …