Читання даних з файлу

Читання з файлу виконується за допомогою інструкцій read і readin, які в загальному вигляді записуються наступним чином:

read (ФайловаяПеременная, СпісокПеременних);

readin (ФайловаяПеременная, СпісокПеременних);

де:
Файлова змінна – змінна типу TextFile;

Список змінних – імена змінних, розділені комами.