Читання чисел

Слід розуміти, що в текстовому файлі знаходяться не числа, а їх зображення. Дія, що виконується інструкціями read або readin, фактично складається з двох: спочатку з файлу читаються символи до появи роздільник (пропуск або кінця рядка), потім прочитані символи, які є зображенням числа, перетворюються в число, і отримане значення присвоюється змінної, ім’я якої зазначено в якості параметра інструкції read АБО readin.

Наприклад, якщо текстовий файл а: \ data. txt містить наступні рядки:

23 15 45 28 56 71

то в результаті виконання інструкцій:

AssignFile (f, 'A: \ data.txt');
Reset (f); // відкрити для читання
read (f, а); read (f, b, с); read (f, d):

значення змінних будуть наступними:

а = 23, b = 15, с = 45, d = 28.

Відмінність інструкції readin від read полягає в тому, що після зчитування з файлу чергового числа і присвоєння отриманого значення змінної, ім’я якої стоїть останнім у списку параметрів інструкції readin, покажчик читання з файлу автоматично переміщається в початок наступного рядка файлу, навіть в тому випадку, якщо за прочитаним числом є ще числа.

Тому в результаті виконання інструкцій

AssignFile (f, 'a: \ data.txt'); 
Reset (f); readin (f, a); 
readin (f, b, c); readin (f, d);

значення змінних будуть наступними:

а = 23, b = 45, с = 28, d = 56.

Якщо при читанні значення чисельної змінної в файлі замість зображення числа буде якась інша послідовність символів, то станеться помилка.