Категорія «Масиви»

Використання компонента StringGrid

Для введення масиву зручно використовувати компонент StringGrid. Значок компонента StringGrid знаходиться на вкладці Additional (рис. 5.2). Рис. 5.2. Компонент StringGrid Компонент StringGrid являє собою таблицю, осередки якої містять рядки символів. У табл. 5.1 перераховані деякі властивості компонента StringGrid. Таблиця 5.1. Властивості компонента StringGrid Властивість Визначає Name Ім’я компонента. використовується в програмі для доступу до властивостей …

Введення масиву

Під введенням масиву розуміється процес отримання від користувача (або з файлу) під час роботи програми значень елементів масиву. “Лобове”  рішення задачі введення елементів масиву – для кожного елемента масиву створити поле введення. Однак якщо потрібно ввести досить великий масив, то таке рішення є неприйнятним. Уявіть форму, наприклад, з десятьма полями редагування! Очевидно, що послідовність чисел …

Висновок масиву

Під виведенням масиву розуміється висновок на екран монітора (в діалогове вікно) значень елементів масиву. Якщо в програмі необхідно вивести значення всіх елементів масиву, то для цього зручно використовувати інструкцію for, при цьому змінна-лічильник інструкції for може бути використана в якості індексу елемента масиву. Як приклад на рис. 5.1 наведено діалогове вікно програми, яке демонструє ініціалізацію …

Операції з масивами

Типовими операціями при роботі з масивами є: • висновок масиву; • введення масиву; • пошук максимального або мінімального елемента масиву; • пошук заданого елемента масиву; • сортування масиву.

Оголошення масиву

Масив, як і будь-яка змінна програми, перед використанням повинен бути оголошений в розділі оголошення змінних. У загальному вигляді інструкція оголошення масиву виглядає наступним чином: Ім’я: array [Ніжній_індекс. .верхній_індекс] of тип де: ім’я – ім’я масиву; array – зарезервоване слово мови Delphi, що означає, що оголошується ім’я є ім’ям масиву; ніжній_індекс і верхній_і