Завантаження файлу тесту

Передати ім’я файлу тесту програмі тестування можна через параметр командного рядка шляхом настройки властивостей значка, який зображує програму тестування на робочому столі або в папці.

Наприклад, для налаштування програми тестування, значок запуску якої знаходиться на робочому столі, на роботу з файлом тесту Peterb.txt необхідно натиснути правою кнопкою миші на значку програми, з контекстного меню вибрати команду Властивості і в полі Об’єкт, після імені файлу програми (Testl.exe), ввести ім’я файлу тесту (Peterb.txt), уклавши його в подвійні лапки (рис. 15.5).

Рис. 15.5. Налаштування програми тестування

Примітка

Текст, що знаходиться в полі Об’єкт вкладки Ярлик діалогового вікна Властивості, називається командної рядком.

Програма може отримати параметр, вказаний в командному рядку запуску програми, як значення функції ParamStr ^), де л – номер параметра. Кількість параметрів командного рядка знаходиться в глобальній змінній ParamCount. Для наведеного вище прикладу командного рядка запуску програми тестування значення змінної ParamCount дорівнює 1, а функції ParamStr (1) – peterb.txt.

Нижче наведено фрагмент програми, що забезпечує прийом параметра з командного рядка:

if ParamCount = 0 then begin

ShowMessage ( 'Помилка! Не заданий файл питань тесту. ');
goto bye; // аварійне завершення програми
end ;

FileName : = ParamStr (1); // ім'я файлу - параметр командного рядка

При запуску програми, використовує параметри командного рядка, з середовища розробки параметри потрібно ввести в поле Parameters діалогового вікна Run Parameters (рис. 15.6), яке відкривається в результаті вибору з меню Run команди Parameters.

Ріс.15.6. Діалогове вікно Run Parameters