Вивід ілюстрації

Для виведення ілюстрації в форму доданий компонент image, значок якого (рис. 15.3) знаходиться на вкладці Additional палітри компонентів. У табл. 15.7 наведені властивості компонента image.

Ріс.15.3. Значок компонента Image

Таблиця 15.6. Властивості компонента image

Властивість

Визначає

Name Ім’я компонента
Picture Властивість, що є об’єктом типу Tbitmap. Визначає виведену картинку
Left Відстань від лівого краю форми до лівої межі області картинки
Top Відстань від верхньої межі форми до верхньої межі області картинки
Height Висоту картинки
Width Ширину картинки
Stretch Ознака автоматичного стиснення або розтягування картинки таким чином, щоб вона була видна повністю в області, розмір якої заданий властивостями width і Height
AutoSize Ознака автоматичного зміни розміру компонента відповідно до реального розміром картинки.
Якщо значення властивості AutoSize одно True, то при зміні значення властивості picture автоматично змінюється розмір області виводу ілюстрації так, щоб була видна вся картинка.Якщо значення властивості AutoSize одно False, а розмір картинки перевищує розмір області, то відображається тільки частина картинки 

Зображення, що відображається в області image, можна задати під час створення форми або під час роботи програми. Під час створення форми картинка задається установкою значення властивості Picture. Під час роботи програми – Застосуванням Методу LoadFromFile.
Наприклад, для розроблюваного додатки інструкція виведення ілюстрації, що знаходиться в файлі Isaak.bmp (зображення Ісаакіївського собору), може бути такий:

Image1.Picture.LoadFromFile ( 'isaak.bmp');

Очевидно, що розмір області форми, яка може використовуватися для виведення ілюстрації, залежить від довжини (кількості слів) питання, довжини і кількості альтернативних відповідей. Чим довше питання і відповіді, тим більше місця в поле форми вони займають, і тим менше місця залишається для ілюстрації.
При проектуванні форми можна задати жорсткі обмеження на розмір областей, призначених для питання і альтернативних відповідей, і жорстко задати граничний розмір ілюстрації. Однак можна вчинити інакше. Після прочитання з файлу чергового питання обчислити, скільки місця займуть тексти питання і відповідей і скільки місця можна виділити для виведення ілюстрації (рис. 15.4).

Рис. 15.4. Обчислення розміру області виведення ілюстрації

Якщо реальний розмір ілюстрації перевищує розмір області, виділеної для її виведення, то необхідно обчислити коефіцієнт масштабування і встановити максимально можливі, пропорційні ширині і висоті ілюстрації, значення властивостей width і Height області виведення ілюстрації.
Реальні розміри ілюстрації, завантаженої в область image 1, можна отримати з властивостей

Image1.Picture.Bitmap.Width І Image1.Picture.Bitmap.Height.