Вивід в файл

Безпосередньо вивід в текстовий файл здійснюється за допомогою інструкції write або writeln. В загальному вигляді ці інструкції записуються наступним чином:

write (ФайловаяПеременная, СпісокВивода); 
writeln (ФайловаяПеременная, СпісокВивода); 

де:

• Файлова змінна – змінна, ідентифікує файл, в який виконується висновок;

• Список вивода – розділені комами імена змінних, значення яких треба вивести в файл. Крім імен змінних в список виведення можна включати рядкові константи.

Наприклад, якщо змінна f є змінною типу TextFiie, то інструкція виведення значень змінних x1 і х2 в файл може бути такою:

 
write (f, 'Коріння рівняння', xl, х2); 

Різниця між інструкціями write і writeln полягає в тому, що інструкція writeln після виведення всіх значень, зазначених у списку виведення, записує в файл символ <новий рядок >.