Вимоги до програми

В результаті аналізу різних тестів були сформульовані наступні вимоги до програми:

  • програма повинна забезпечити роботу з тестом довільної довжини, тобто. е. не повинно бути обмеження на кількість питань в тесті;
  • питання може супроводжуватися ілюстрацією;
  • для кожного питання може бути до чотирьох можливих варіантів відповіді зі своєю оцінкою в балах;
  • результат тестування повинен бути віднесений до одного з чотирьох рівнів, наприклад, “ відмінно “, “ добре “,”задовільно “ або “ погано “:
  • питання тесту повинні знаходитися в текстовому файлі;
  • програма повинна бути інваріантна до різних тестів, т. е. зміни в тесті не повинні викликати вимогу зміни програми;
  • в програмі повинна бути заблокована можливість повернення до попереднього запитання. Якщо питання запропонований, то на нього повинен бути дана відповідь.

На рис. 15.1 наведено приклад діалогового вікна програми тестування під час її роботи.

Рис. 15.1. Діалогове вікно програми тестування